STYRELSEN 2019/20

 

Ledamöter i styrelsen för Brf. Stormhatten

Från vänster:
Jonas Lindgren (Suppl.)

Joakim Nilsson

Örjan Odén (Sekreterare)

Joakim Larsson (Ordförande)

Bo Berglund (Vice sekreterare)

Lena Sundin (Vice ordförande)

 


Ordinarie revisorer:

Ordinarie: Per-Erik Björk
Ordinarie: Maria Laurin
Suppleant: Steen Viberg

Valberedningen:

Sammankallande: Lena Sundin
Ordinarie: BoÖrjan Försth
Ordinarie: Vakant

 


Till toppen

Home

Tillbaka hem