AKTUELLT

 

 

BO-INFO BRF. STORMHATTEN

Bo-info är en information om vad som händer i vår bostadsrättsförening.
Utgiven av styrelsen, vår ambition är att ge en aktuell och intressant läsning.

 

 

Boinfo nr 4 2019

 

Länk till Boinfo nr 4

 

 

 

Boinfo nr 2-3 2019

 

Länk till Boinfo nr 2-3

 

 

 

Protokoll årsmöte 2019

 

Länk till protokollet

 

 

Årsmöteshandlingar 2019

 

Länk till årsmöteshandlinar

 

 

 

Förlag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 2019-04-17

 

Länk till förslag till dagordning

 

 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

(utan anmälan)

 

Länk till kallelse

 

Kallelse med anmälan sker brevledes till alla medlemmar.

 

 

 

Boinfo nr 1-2 2019

 

Länk till Boinfo nr 1-2

 

 

 

Boinfo nr 8 2018

 

Länk till Boinfo nr 8

 

 

 

Kallelse till extra föreningsmöte 13/12 kl 18:00

 

Länk till kallelsen

 

 

Boinfo nr 6-7 2018

 

Länk till Boinfo nr 6-7

 

 

 

Kallelse till medlemsmöte/Halvårsmöte i Brf Stormhatten

 

Onsdagen den 28 november 2018 kl. 18.00

Plats: Stormlyktan (vicevärdskontoret)

 

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om kallelse skett i laga ordning.

3.      Godkännande av närvarolista som röstlängd.

4.      Fastställande av dagordning – anmälan av övriga frågor.

5.      Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare av mötesprotokoll.

6.      Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019

7.      Styrelsens förslag till budget för 2019.

8.      Beslut om nya stadgar.

9.      Information från styrelsen.

·         Utemiljön

·         Försäljning av vaktmästarlägenhet

·         Försäljning av traktor och gräsklippare

·         Utvärdering av Fastighetsskötsel/städning

·         Radonmätning

10.  Övriga frågor

11.  Mötes avslutande

 

 

Boinfo nr 5 2018

 

Länk till Boinfo nr 5

 

 

Boinfo nr 4 2018

 

Länk till Boinfo nr 4

 

 

Boinfo nr 2-3 2018

 

Länk till Boinfo nr 2-3

 

 

Januari 2018

 

Tommie Berglund, har sagt upp sin tjänst på Brf Stormhatten

Tommie fastighetsskötare har sagt upp sin tjänst per den 2018-01-01 med tre månaders uppsägningstid fram till den 2018-04-01 då han slutar sitt uppdrag.

Styrelsen beslutade att lägga ut offertförfrågningar på fastighetsskötseln och har samtidigt tagit kontakt med förre fastighetsskötaren, Johnny Jonsson som är villig att gå in som fastighetsskötare tills vidare, fram till dess att entreprenad är på plats.

Tjänstebostaden är upp sagd med en månads uppsägningstid, i enlighet med Tommie, per den 2018-01-01 och frånträds den 2018-02-01.

Styrelsen beslutade att eventuellt hyra ut tjänstebostaden fram till dess det är klart med en försäljning av lägenheten.

 

Underlag till valberedningen fram till Årsmötet

På årsmötet ska tre ordinarie och en suppleant väljas till styrelsen samt tre revisorer och tre valberedare.

Joakim Larsson fick tillsammans med valberedningen i uppdrag att forma ett förslag till årsmötet om val av fem ledamöter till gröna gruppen med 500 kronor i årsarvoden.

 

 

Godkännande av andrahands uthyrning

Styrelsen beslutade att godkänna Jessicas begäran om andrahandsuthyrning under perioden 2018-01-01 till 2018-06-01.

 

Östersunds kommun tillhandhåller fixartjänster

Har du fyllt 67 år och bor i Östersunds kommun? Då har du rätt till fixartjänster. För fixartjänster krävs inget biståndsbeslut.

I fixartjänsterna ingår sysslor som att sätta upp tavlor, byta gardiner, byta glödlampor och hämta in saker från källare och förråd.

Fixartjänsterna utförs av kommunen. Du betalar endast 80 kronor per påbörjad timme. Östersunds kommun står för resekostnad.

Tanken med att erbjuda fixartjänster utan biståndsprövning är att minska risken för fallskador bland äldre. Det handlar om att enkelt kunna få hjälp med sysslor som bl.a. kräver att man måste gå upp på en stol eller stege – eller nedför en brant källartrappa.

 

Länk till Boinfo nr 1 jan 2018

 

 

 

Bo-Info 2017

 

Bo-Info 2017

 

 

Bo-Info 2016

 

Bo-Info 2016

 

 

Bo-Info 2015

 

Bo-Info 2015

 

 

Bo-Info 2014

 

Bo-Info 2014

 

 

December 2013

 

Utebelysningen nu utbytt från kvicksilver till metallhalogen
Lampor/armatur till ute/trädgårdsbelysningen är nu utbytta från kvicksilver till
metallhalogen som är lagliga samt lyser bättre men med hälften så låg energi-
kostnad.

 

Glöm ej att ta bort era elkablar ur motorvärmarstolparna vid ej användning
Elkablar som hänger kvar i motorvärmarstolparna vid ej användning kan orsaka skada och är inte tillåtet. Elkablar som hänger kvar kommer därför att plockas bort.

 

Nedskräpat i hobbylokalen
Någon har skräpat ner i hobbylokalen men ej städat upp efter sig. Dessutom hade personen i fråga ej satt upp sitt namn på bokningstavlan. Om användare av hobbylokalen inte bokar och städar upp efter sig kan vi bli tvungna att låta nyckel få lånas hos vaktmästaren istället.

 

Iaktta försiktighet med levande ljus under de kommande julhelgerna
Tänk på att släcka levande ljus innan ni går till sängs. De flesta bränder i Sverige under julhelgerna orsakas av levande ljus.

 

Nästa styrelsesammanträde:
Preliminärt, Torsdagen den 23 Januari, 2014.

 

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Styrelsen
g.m.
B- Ö Försth, Ordf

 


 

November 2013

 

Höjning av fjärrvärmen nästa år, från januari, 2014
Nästa år höjer Jämtkraft fjärrvärmekostnaden med ca en procent, beroende på energiförbrukning och ort, från 1 Januari, 2014.
 
Sänkta Elpriser från 1:a Januari, 2014
Sänkta elpriser från 42 50 öre/kWh till 40 59 öre/kWh fr.o.m. avisering den 1 Januari, 2014. Sänkningen gäller för mätperiod 2013-08-01—10-31.
Samtidigt höjs energiskatten från 19 20 öre/kWh till 19 40 öre/kWh.
Tillkommer i vanlig ordning årsavgiften på 80 kr per år.
 
Elpriset består idag av en fast del samt en rörlig del.

                            Jan 2013                            Jan-2014

Elpris                42 50 öre/kWh                              40 59 öre/kWh

Rabatt              -4 00 öre/kWh                              -4 00 öre/kWh

Energiskatt       19 20 öre/kWh                              19 40 öre/kWh

Moms               25 procent                         25 procent

Totalt elpris      72 00 öre/kWh                              70 50 öre/kWh

 

 

Lokalpriset är det förvaltade priset

 

 

Gemensam julbelysning

Styrelsen beslutade att även i år bekläda flaggstången med ljussättning som förra året.

 

Nytt serviceavtal med Jämtkraft

Nytt serviceavtal med Jämtkraft är tecknat. Avtalet, som bl.a. innehåller ett besök för drift och underhåll en gång per år, gäller tillsvidare.

 

Nästa styrelsesammanträde: Nästa styrelsemöte kommer att hållas Torsdagen den 12 december 2013

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

Oktober 2013

 

Lägenhetspärmar finns att hämta på vicevärdskontoret.

Lägenhetspärmar med Bostadsrättsföreningen Stormhattens stadgar och övrig information till de boende, finns nu att hämtas på vicevärdskontoret.
Vicevärdskontoret är öppet kl. 18 00-19 00 alla måndagar då det går bra att hämta era pärmar.
Alla hushåll har heller inte hämtat sin kodlåsbricka nummer två till sophuset. Det finns 16 kodlåsbrickor kvar som ännu inte är hämtade.

 

Ändrad konstellation i styrelsen

Kicki Wikström har avgått och Lars-Åke Mohlin har tillträtt som sekreterare i styrelsen. Det är föreningsstämman som väljer styrelse och därför har Lars-Åke adjungerats till styrelsen fram till föreningsstämman nästa år då årsmötet väljer ny styrelse.
Ett fyllnadsval bör även göras efter Lars-Åke som tidigare var ledamot i valberedningen.
(Se längre ned på sidan ang., styrelsens nya sammansättning.)

 

Brf Stormhattens ekonomiska halvårsrapport

Brf Stormhattens ekonomi ser bra ut där utfallet vid månadsskiftet september/
oktober ligger i linje med budget för 2013.
Styrelsen lade därmed rapporten med godkännande till handlingarna.

 

Snöberedskap vintern 2013/14

Styrelsen utsåg Per Lönn att tillsammans med fastighetsskötare Tommie Berglund ansvara för snöberedskapen i vinter, 2013-14.

 

Översyn med föryngring av Brf Stormhattens trädgård

Den första översynen ”gallring/beskärning och stubbfräsning” av Brf Stormhattens trädgård är genomfört. Till våren kommer en andra översyn med eventuell plantering av nya träd att genomföras, en föryngring av Brf Stormhattens trädgård.

 

Alla lägenheter ska även märkas med det interna(gamla) lägenhetsnumret.

Styrelsen har beslutat att alla lägenheter i Brf Stormhatten även ska märkas med
det (gamla) interna lägenhetsnumren. Sedan tidigare är lägenheterna märkta med
det nya, av myndigheterna använda, lägenhetsnumret.

 

Nästa styrelsesammanträde: Nästa styrelsemöte kommer att hållas Torsdagen den 14 november 2013

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

Bostadsrättsföreningen Stormhatten

 

Postadress: Krondikesvägen 30 B, Nb, 831 47 Östersund

Hemsida: www.stormhatten.se Tel: 063- 12 88 30

 

Vicevärdskontoret ”Stormlyktan”                       E-post

Besöksadress: Krondikesväg. 30 B, halv trappa ner.              vicevard@stormhatten.se

Öppet måndagar kl. 18 00-19 00

 

Vaktmästare/fastighetsskötare

Tommie Berglund Tel: 070-601 04 35

 

Administrativ vicevärd

Margaretha Fastesson                Tel: 063-10 25 70

 

Styrelsen             Uppdrag               Tel                                        E-post

BoÖrjan Försth    Ordf/vicevärd                     063-85121           boorjan.forsth@stormhatten.se

Lars-Åke Mohlin  Sekreterare                   070-5264627   lars-ake.mohlin@stormhatten.se

Mika Vuorikoski  Vice ordf.       072-5532559                      mika.vuorikoski@systembolaget.se

Bo Berglund        Vice sekr.               070-2496192                        bo.berglund@stormhatten.se

Ann-C Mähler     Ledamot 070-2596393                 anncharlottenoren@hotmail.com

Ivan Linde          Ledamot                 063-123107                                        070-3595584

                  

Revisorer                                  Tel                                Valberedning              Tel

Per-Erik Björk         070-2608069              Gunnar Persson          070-6747533

Joakim Nilsson        070-6630107              Lena Sundin               070-8493566

 


 

Motionslokal/bastu för Brf Stormhattens medlemmar.

Krondikesvägen 34, nedre källarvåning – lokal för motion och bastu.
Nyckel finns vid bokningstavla till motionslokalen en halv trappa ner

 

Hobbylokal för Brf Stormhattens medlemmar.

Krondikesvägen 32, källaringång – lokal för snickeri och målning.
Lägenhetsnyckel passar till både ytter- och innerdörr med bokningstavla.

 

Föreningslokal för Brf Stormhattens medlemmar.

Krondikesvägen 30 B, halv trappa ner – lokal för privata sammankomster.

Nyckel samt bokning hos vicevärden, avgift 100 kronor.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

September 2013

 

Översyn/föryngring av vår trädgård
Marieby skog och trädgård har nu varit här och gjort en översyn av vår trädgård.
En arbetsgrupp bestående av en aborist, en trädfällare och en stubbfräsare. Aboristen lämnade förslag på vilka träd som bör glesas ut eller tas bort men också förslag på vad som bör återplanteras - vilket bör göras till våren. De tog trädprover för att se om det fanns någon svamp eller röta samt tittade på vilka träd som skräpar ner mest. De tittade även på om något av de stora träden var i farosonen för att bli vindfällor. Det som är kvar vid dags dato är beskärning, stubbfräsning samt bortforsling av de fällda stammarna som vår vaktmästare själv kommer att verkställa, nästa vecka 40.

 

De nya torktumlarna med energispar
De nyinstallerade torktumlarna har förprogrammerade tidsprogram som styrs av tvättens innehåll, dvs. vilken typ av tvätt som ska torktumlas. En kondensator skickar svaga elektriska signaler genom tvätten och känner därmed av vilket torktidsprogram som ska köras. Blandar man olika typer av klädtvätt vid varje torktumling så känner den av majoriteten av den klädtvätt som ska torktumlas. T.ex. om majoritetstypen av tvätt i torktumlaren är bomull eller linne samtidigt som jag där också har en frottéhanduk så blir handuken inte riktigt torr. Bäst är att inte blanda tvätt med olika torktider i samma torktumling men om man måste så kan man utöka tvättiden för frottèhanduken. Viktigt är också att man rengör filtret efter varje torktumling annars blir resultatet inte bra för nästa som ska torktumla.

 

Problem med elmätare
Har varit problem med två elmätare som fick bytas ut. Vi har nu två kontrollfunktioner på våra elmätare. Dels kontrollerar Collectric, som tar emot mätresultaten, att mätarna har de rätta värdena innan de sänder dem vidare till Deloitte för debitering. Dels går jag igenom alla mätlistor innan jag lämnar ok till Deloitte.

 

Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt som ny medlem i Brf Stormhatten, Ihab Korokji, E19. Inflyttning skedde den 1 Juli, 2013.

 

Nästa styrelsesammanträde:
Nästa styrelsemöte kommer att hållas Torsdagen den 24 Oktober, 2013.

 

 

 

Fråga 1 till vicevard@stormhatten.se. Gällande montering av parabolantenn
Man får ha parabolantenn på balkongen för mottagning av TV-signaler men den får inte hänga utanför. Det som gäller balkongerna är att man får ha antenner, blomlådor, m.m. innanför balkongräckena men inte hängande utanför.

 

Fråga 2 till vicevard@stormhatten.se. Gällande ansvar för felavhjälpning av
converteruttag, teleuttag, ledningar i lägenheten samt teknisk utrustning som tv-mottagare, dator, modem, digitalbox mm.
Vid fel på bredbandsfunktionen så ringer man alltid sin bredbandsoperatör vars helpdesk direkt hjälper till med mjukvarufel ( fel i programvaran). Begränsar de felet till ett hårdvarufel (fel i den tekniska utrustningen) t.ex. converteruttagetJämtkrafts nät så kontaktar dom vidare ElTel via Jämtkraft.
Är det Telias nät så kontaktar även dom ElTel för felavhjälpning vid hårdvarufel. Gäller det Com-hems nät så kontaktar Comhems helpdesk Högboms El för felavhjälpning av hårdvarufel.
När det gäller mjukvarufel så klarar i regel respektive helpdeskar att åtgärda felen. Kundernas ingångar för abonnemang/felavhjälpning är alltså hos den bredbandsoperatör man är kund hos. Lägenhetsinnehavarna är alltså kunder hos sin bredbandsoperatör och inte hos Brf Stormhatten som är en bostadsrättsförening. Brf Stormhatten står inte för några kostnader på teknisk utrustning inne i lägenheterna. När man köper sin lägenhet är det viktigt att köparen ser till att all teknisk utrustning som lägenheten är utrustad med fungerar.
Om fiberconverten eller kylskåpet är trasigt så måste detta tas upp med säljaren. Är det dolda fel har köparen rätt att kräva pengarna tillbaka. Den del av näten som föreningen ansvarar för är den del av nätet som går från nätägarnas överlämningspunkter i källaren fram till lägenheterna, enligt Brf Stormhattens stadgar.

 

Fråga till vicevärd@stormhatten.se. Gällande artikel i Bo-Info nr. 8 om HLR
Frågan var hur många människor som årligen drabbas av hjärtstopp i Sverige. Svaret är: Enligt statistik i läkartidningen drabbas ca 10 000 personer per år av hjärtstopp i Sverige. Av dessa 10 000 drabbade överlever 400 personer, dvs. de fick hjärt/lung räddning i rätt tid.                                  

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Augusti 2013

 

Inget intresse att lära sig HLR bland de boende i Brf Stormhatten
I tätorter tar det i genomsnitt 13 minuter för ambulansen att komma fram till den som drabbats av akut insjuknande(statistik från 112 - SOS-alarm). Hjärtstopp är vanligast bland äldre, plus 55 år. Inom Brf Stormhatten bor vi många äldre som är över 55 år gamla. Vid hjärtstopp inträder en klinisk död efter sex minuter (hjärndöd) och då är ett snabbt ingripande livsnödvändigt. Därför lyfte styrelsen frågan vid årsmötet om utbildning/installation av hjärtstartare. Årsmötet visade inget större intresse för detta. Ej heller visades något intresse vid en senare förfrågan i Bo-Info om utbildning i HLR, hjärt- och lungräddning för Brf Stormhattens medlemmar.

 

Borttagning av träd som skräpar ner.
Som vi tidigare publicerat så gav årsmötet 2013, styrelsen i uppdrag att se över trädbeståndet på fastigheten - vilka träd som skräpar ner mycket och därför bör tas bort. Vid efterkommande möte beslöt därför styrelsen att en utgallring skulle ske av de träd som skräpar ner mest och därefter plantera nya träd om så behövs.
Några boende har hört av sig och är oroliga över att det tas bort för många träd. Från dessa boende har också inkommit förslag på extra medlemsmöte och/eller en enkät undersökning. Men det har inte funnits någon majoritet i styrelsen för detta. Vi kommer nu att använda försiktighetsprincipen och gå varsamt fram med gallringen och återplantera andra träd om så behövs.

 

Ordinarie fastighetsskötare tillbaka vecka 33
Ordinarie fastighetsskötare Tommie Berglund är nu tillbaka från sin semester från vecka 33.

 

I vår och sommar, 2013 har el- och fjärrvärmekostnaderna minskat
El- och fjärrvärmekostnaderna för Brf Stormhatten har minskat under år 2013 från mars t.o.m. juli månad jämfört med samma tid i fjol. De minskade kostnaderna beror inte på prisskillnader utan på minskat effekt uttag både vad gäller fjärrvärme och elförbrukning.

 

Nästa styrelsesammanträde:
Nästa styrelsemöte kommer att hållas Torsdagen den 5 September, 2013.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Juni 2013

 

Nytt anställningsavtal för vaktmästare/fastighetsskötare, Tommie Berglund
Styrelsen beslutade om ett nytt anställningsavtal för vaktmästare/fastighetsskötare, Tommie Berglund. Det nya anställningsavtalet innebär en tillsvidareanställning för Tommie från den 1 Juli, 2013. Tommie har från 1 januari i år och fram till den sista Juni haft en provanställning som fastighetsskötare inom Brf Stormhatten.

 

Förbättring av sophanteringen för matavfall i samråd med Brf Blomängen
Två stycken korgar med kompostpåsar, en för Stormhatten och en för Blomängen,
är uppsatta ovanför kärlen med biologiskt avfall. Detta ska förhoppningsvis hjälpa till med en bättre hantering av matavfall i miljöriktiga soppåsar.

 

Installationen av nya torktumlare i alla tvättstugor nu klara
Nya energisnåla torktumlare som drar 30 procent mindre energi, samt dammar mindre, är nu installerade och klara i alla tvättstugor.

 

Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar
Styrelsen har godkänt Andy Au och Yun Xia Wen, B21 som nya medlemmar i Brf Stormhatten, inflyttning sker den 20 Juni. Vidare har styrelsen godkänt Emilinda Wallin och Daniel Vängman, B7 som nya medlemmar, inflyttning sker den 21 juni

 

Skriftlig information från årsmötet
På begäran från Brf. Stormhattens medlemmar innehållande den muntliga information som gavs på årsmötet ang. Bredband, El-avläsning och Brandskydd se länkar på föreningens startsida.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten önskar alla boende i Brf Stormhatten en skön och härlig sommar, gm BoÖrjan Försth, Ordförande

 


 

Maj 2013

 

Styrelsens konstituering 2013-04-23
Styrelsen har konstituerats enligt följande:
Till vice ordförande utsågs Mika Vuorikoski. Till vice sekreterare utsågs Bo Berglund.
Till firmatecknare utsågs BoÖrjan Försth, Kicki Wikström och Mika Vuorikoski.
(Foto på styrelsen finns som länk på Stormhattens hemsida;)
http://www.stormhatten.se

 

 
Beslut på styrelsemötet den 7 Maj gällande övriga frågor hänskjutna till styrelsen från årsstämman 2013-04-23
- Beslutades om borttagning av träd på fastigheten som skräpar ner och förstör bilarna.
- Beslutades att kontakta kommunens gatukontor med en skrivelse angående utfyllnad av kantsten vid infarterna till Brf Stormhatten från Krondikesvägen 30, 34/36.
-          Beslutades att kontakta Högboms el för justering av rörelse detektorerna i mangelrummen.
-          Beslutades om en långtidsplan för renovering av balkonger och fasader.
 
Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas; Torsdagen den 13 Juni, 2013.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

April 2013

 

Brf Stormhattens ordinarie föreningsstämma, 2013-04-23
Brf Stormhattens ordinarie föreningsstämma hölls Tisdagen den 23 April i år. Deltagandet på årsstämman var det näst högsta någonsin med 34 medlemmar plus den nye och den avgångne fastighetsskötaren, vilket blir 36 deltagare. Det högsta antalet årsmötesdeltagare genom Brf Stormhattens historia hade årsmötet 1994 med 39 deltagare.
- Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning/bokslut för år 2012 samt gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Årsmötet fastställde även styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013.
- En inlämnad motion blev antagen på årsmötet angående inköp av diskmaskin till föreningslokalen. En del andra frågor togs även upp av årsmötet men blev hänskjutna till styrelsen för vidare behandling.
- Val förrättades till följande förtroendeuppdrag: Till ordförande för styrelsen på två år valdes BoÖrjan Försth (omval). Till styrelseledamöter på två år valdes Ann-Charlotte Jonsson och Mika Vuorikoski (nyval). Till styrelsesuppleant på ett år valdes Bo Berglund (omval). Kvar i styrelsen på ytterligare ett år sitter Christina Wikström och Ivan Linde. Till ordinarie revisorer på ett år valdes Per-Erik Björk och Joakim Nilsson (omval). Till revisorssuppleant på ett år valdes Gunnar Persson (nyval). Till ledamöter i valberedningen på ett år valdes Lena Sundin och Gunnar Persson (omval), samt Lars-Åke Molin på ett år (nyval). Till sammankallande i valberedningen valdes Lena Sundin.
Årsstämman avslutades med att avtacka Johnny Jonsson efter 17 år som fastighetsskötare på Brf Stormhatten. Vår nye fastighetsskötare, Tommie Berglund som nu jobbat hos oss några månader, gav en kort presentation av sig själv och sin bakgrund.
 
Vikarie för fastighetsskötare, Tommie Berglund, veckorna 29, 30, 31, 32
Vår fastighetsskötare Tommie Berglund har semester veckorna 29, 30, 31, 32. Vi behöver då en vikarie för den tiden. Vikariatet innehåller bl.a. fastighetsskötsel med gräsklippning, ansning av rabatter, vattning samt städning av utemiljön.
Vidare inre städning av trapphus. I vikariatet ingår också städning och skötsel
av miljöhuset. De som är intresserade av jobbet kan anmäla sig på följande mail adress: vicevard@stormhatten.se eller ringa mig på 070-628 79 42.
 
 
Nästkommande styrelsemöte:
Styrelsesammanträde tisdagen den 21 Maj.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Mars 2013

 

Brf Stormhattens föreningsstämma (årsmöte)
Tisdagen den 23 April, Kl. 19 00
I år är Brf Stormhattens föreningsstämma (årsmöte) planerad till tisdagen den 23 april, Kl. 19 00. Dagordning samt årsmöteshandlingar med alla förslag kommer att vara medlemmarna tillhanda(anslagstavlorna)senast två veckor före årsstämman.
Alla är hjärtligt välkomna till Brf Stormhattens årsstämma den 23 april då det också bjuds på fika och smörgåstårta.
 
Statusbesiktning av balkongerna
Styrelsen beslutade på januarimötet att till verksamhetsplan för 2013 lägga till en statusbesiktning på våra balkonger. Besiktningen är redan genomförd och resultatet blev enligt följande: Hälften av betongplattorna uppvisar färgflagning vilket tyder på att den vattentäta överytan inte håller riktigt tätt. Ett fåtal betongplattor visar begynnande porisitet i kanterna. Balkongräckena är stabila och kan repareras vid behov. Vad gäller fasaderna förekommer sprickor i de flesta hörn i anslutning till våningsbjälklagen vilket är normalt med denna typ av stomme. Sammanfattningsvis är skadorna begränsade och utgör inga akuta problem och åtgärder. På längre sikt bör balkongerna ses över och eventuella skador repareras och/eller samtidigt med reparation av sprickor i huskropparnas fasader.
 
Gratis miljöpåsar för biologiskt(mat) avfall
De gröna miljöpåsarna som gratis finns att hämta på vicevärdskontoret ska användas för biologiskt(mat) avfall. Det har förekommit vanliga plastpåsar med biologiskt avfall i miljöhusets avfallscontainer vilket ställer till med problem i kommunens hantering av biologiskt (mat) avfall och får därför inte användas för ändamålet.
 
Golvspånplattor, tvättkar i A-husets cykelrum
Någon har lagt golvspånplattor och ett tvättkar i A-husets cykelrum. I cykelrummen får endast cyklar, barnvagnar, sparkar, pulkor och liknande ställas i förråd, ej spånplattor, tvättkar mm. Ägaren till golvspånplattorna samt tvättkaret har TVÅ VECKOR på sig att hämta hem spånplattorna och tvättkaret. Om spånplattorna och tvättkaret är kvar efter den 15 April kommer dessa att köras bort till kommunens återvinningscentral. Vid frågor kontakta fastighetsskötaren eller vicevärden.

 

Nästa styrelsemöte:
Föreningsstämma, konstituerande styrelsemöte, 2013-04-23

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Februari 2013

 

Styrelsens förslag till Årsredovisning för 2012
På styrelsemöte den 28 februari fastställde styrelsen förslaget till årsredovisning för 2012, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.
Bokslutet är nu hos revisorerna för revision. Förslaget till årsredovisning kommer att läggas till årsmötet för godkännande.
 
Ändrat elpris på föregående mätperiod på april-avisering
Elförbrukningen för mätperiod nov-dec-jan. som kommer att debiteras på april-aviseringen får ett ändrat totalpris med tre öre från 69 till 72 öre/kWh, enligt nedan.
Elpriset på 42,50 öre består idag av en fast del samt en rörlig del.
Elpris              42,50 öre/kWh
Rabatt             -4,00 öre/kWh
Energiskatt     19,20 öre/kWh
Moms 14,30 öre/kWh
Totalt             72,00 öre/kWh
 
Ändrat datum för årsmötet samt stoppdatum för inlämnande av motioner
Datum för föreningsstämman (årsmötet) är ändrat till tisdagen den 23 April.
och stoppdatum för inlämnande av motioner är onsdagen den 13 mars.
 
Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar
Under Januari/Februari, 2013 har följande lägenhetsöverlåtelser gjorts:
Nya bostadsrättsägare/medlemmar i Brf Stormhatten är Ida Sjödin, Lgh-D2,
Per-Erik Bergstrand/Marlene Johansson, Lgh-D1 samt
Sandra Bergman/Ingemar Prestberg, Lgh-C16.
 
Kontinuerligt utbyte av de gamla torktumlarna
De gamla torktumlarna i B- och E-hus är utbytta till torktumlare med värmeväxlare och energisparar. Resterande torktumlare av den gamla modellen i C/D- och A-hus kommer successivt att bytas ut.
 
Alla nyckelbrickor till miljöhuset är fortfarande inte hämtade och kvitterade
Ni som inte har kvitterat samt hämtat er andra nyckelbricka till miljöhuset bör göra det nu. Det kan ni göra genom att komma till vicevärdskontoret som håller öppet varje måndagskväll kl. 18:00-19:00.
 
Nästa styrelsesammanträde
Torsdagen den 14. Mars
 
Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

Januari 2013

 

Tommie Berglund anställd som ny vaktmästare/fastighetsskötare
Johnny Jonsson slutar som vaktmästare/fastighetsskötare den sista februari, 2013, för att gå i pension. Som ny vaktmästare/fastighetsskötare har vi från den 1 januari 2013 provanställt Tommie Berglund. Om allt går bra kommer Tommie därefter att bli tillsvidare anställd från 1 juli.
Efter förhandling med arbetsförmedlingen fick jag igenom ett två årigt avtal för nystartsjobb vilket innebär att vi får tillbaka 62.84 procent av lönesumman för vår nye fastighetsskötare.
Tommie Berglund, som har en bred kunskapsbas för fastighetsskötarjobbet, har redan fått många goda lovord från de boende i Brf Stormhatten.
 
Extra Föreningsstämma(medlemsmöte) Tisdagen den 12 Februari, 2013
Brf Stormhatten kommer att hålla en extra föreningsstämma tisdagen den 12 Februari, kl. 19 00 i Brf Stormhattens föreningslokal ”Stormlyktan”
 
Förslag till dagordning
 
1.   Öppnande av mötet
2.   Godkännande av dagordning för mötet
3.   Fråga om kallelse skett i laga ordning
4.   Godkännande av deltagarlista som röstlängd
5.   Beslut om verksamhetsplan och budget för år 2013
6.   Fyllnadsval till valberedning efter Mats Karlström som flyttat
7.   Diskussionspunkter att hänföra till styrelsen för behandling
    1   Fråga om gemensam julstång eller julgran på fastigheten
    2   Fråga om behov av hjärtstartare inom föreningen
    3   Fråga om behov av diskmaskin i föreningslokalen
    4   Övriga frågor att ta upp till diskussion
8.   Information från styrelsen
9.   Avslutning med avtackning, presentation och fika
 
Beslut på styrelsemöte 2013-01-31
Styrelsen tog beslut om ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 att läggas till den extra föreningsstämman den 12 Februari för beslut.
 
Frågor och ärenden gällande Brf Stormhatten kan göras genom att besöka det bemannade vicevärdskontoret måndagskvällar kl. 18 00-19 00.
Frågor kan också ställas till ordförande/ vicevärd på följande mail adress: vicevard@stormhatten.se Den elektroniska posten till vicevard@stormhatten.se avläses varje dag. Ni som inte har internet med e-post kan också lämna era frågor till vicevärdslokalens postlåda, Krondikesvägen 30 B, en halvtrappa ner.
Ärenden som ni vill ska behandlas på Brf Stormhattens styrelsemöten kan ni också ställa till ovanstående mail adress eller ovanstående postlåda.
 
Brf Stormhattens informationsblad ”Bo-Info”
Bo-Info utges varje månad, 12 gånger per år. Varje månad kan ni i Bo-Info läsa om de beslut styrelsen tar i olika sakfrågor.
 
Brf Stormhattens hemsida ”www.stormhatten.se”
Historisk- och färsk information finns att läsa på Brf Stormhattens hemsida, www.stormhatten.se som uppdateras kontinuerligt.
 
Vi önskar alla medlemmar i Brf Stormhatten en god fortsättning på det nya året.
Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, ordf.

 

 

December 2012

 

Fel på bredbandsaccess hos Jämtkrafts fibernät med Bahnhof som bredband-soperatör.

Vi har problem med Jämtkrafts stadsnät i Östersund och Åre där det är Bahnhofs kunder som i nuläget drabbats mest av driftsstopp men som även kan komma att drabba andra bredbandsoperatörers kunder. Felet beräknas i nuläget ta minst två veckor. Vid akut behov kan Bahnhofs kunder använda datorer med andra operatörer eller bredbandsnät. Vill man inte vänta är det ju också möjligt att byta bredbandsnät eller bredbandsoperatör.

 

Förfrågningar från inflyttade medlemmar om tillgång till bredband inom Brf Stormhatten

Förutom mobila bredband så har vi tre fasta bredbands(multi) nät med ett stort utbud och valmöjligheter på bredbandstjänster inom telefoni, internet/mail, och TV-mottagning enligt nedan.

 

Telia/Skanovas kopparnät/bredband – anslutning: Telias uttag (jack) i din lägenhet.

* Analog Axe-telefoni.
* Digitala bredbandstjänster: IP-telefoni, Internet/mailbox, Digital TV-mottagning.

Bredbandsoperatör: Telia/Sonera. Vid abonnemang och felanmälan ring Telia/Soneras kundservice, tel. 90 100 resp. 90 200.

 

Com hems coaxnät/bredband – anslutning: Com hems uttag i ditt vardagsrum.

* Analog TV-mottagning.
* Digitala bredbandstjänster: Digital TV-mottagning, IP-telefoni, Internet/mailbox.

Bredbandsoperatör: Com hem. Vid abonnemang och felanmälan ring Com hems kundservice, tel. 0771-55 00 00.

 

Zitius (Jämtkrafts) fibernät/bredband – anslutning: Zitius (Jämtkrafts) uttag i din hall.

* Digitala bredbandstjänster: Internet/mailbox, Digital TV-mottagning, IP-telefoni.
Jämtkraft behåller ägandet av stadsnätet samtidigt som Zitius och ElTel tar över drift, underhåll och felservice av nätet.
 
Bredbandsoperatörer: AllTele, tel. 0910-20 00 40. Bredband 2, tel. 0770-81 10 00.
Bahnhof, tel. 08-555 771 50. T3, tel. 090-12 93 00. Vid abonnemang och felanmälan ring till ovanstående bredbandoperatörers kundservice.
 

BRF Stormhatten som toppdomän

Brf Stormhatten har registrerat ”stormhatten.se” som sitt eget domännamn hos Jamtport. Oavsett vilket av ovanstående nät du är ansluten till så kan du gratis få ”stormhatten.se” som ditt domännamn, om du hör av dig till vicevärdskontoret.
 

 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA BOENDE I BRF STORMHATTEN EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

 

Styrelsen Brf Stormhatten

g.m. Bo Örjan Försth Ordf.

 


 

November 2012

 

Anställning av ny fastighetsskötare

Styrelsen har beslutat att anställa Tommie Berglund som fastighetsskötare från den 1 Januari, 2013, efter Johnny Jonsson som går i pension den sista Februari, 2013.

 

 

Dålig värme på grund av uttjänta expansionskärl

Det har varit dålig värme i bl.a. höghusets översta våningar pga. av uttjänta expansionskärl som nu ska bytas ut. Detta påverkar värmen i de översta lägenheterna på grund av luftbildning i värmesystemet vilket gör att radiatorerna måste luftas hela tiden.

 

 

Snöberedskap vintern 2012/2013

Styrelsen har utsett Kenneth Isaksson, D1 att tillsammans med fastighetsskötaren vara jour i snöberedskapen vintern 2012/2013.

 

 

Extra medlemsmöte den 7 Februari, 2013

Styrelsen har beslutat om ett extra medlemsmöte, preliminärt torsdagen den 7 Februari. Frågor på detta mötes dagordning blir bl.a. beslut om verksamhetsplan och budget för 2013. Val av en tredje valberedare, avtackning av Johnny/fastighetsskötare samt presentation av den nye fastighetsskötaren Tommie.

 

 

Bokning av Hobbylokalen

Årsmötet, 2012 tog beslut om bokningstavla till hobbylokalen i D-huset, som nu är uppsatt, där alla boende i Brf Stormhatten kan boka sig de antal timmar som hobbylokalen ska användas.
För hobbylokalen i D-huset gäller då samma ordning som för motionslokalen i A-huset.

 

 

Lägenhetsöverlåtelser inom Brf Stormhatten under november/december månader

Under november/december månader, 2012 har följande lägenhetsöverlåtelser gjorts.
Ny bostadsrättsägare/medlem i Brf Stormhatten är Sandra Linder, B17.

 

 

 

Gemensam julbelysning

Styrelsen beslutade att i år bekläda flaggstången med ljussättning istället för en gemensam julgran.

 

 

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas; Torsdagen den 6 December, 2012.

 

Styrelsen Brf Stormhatten

g.m. Bo Örjan Försth Ordf.

 


 

Oktober 2012

 

Sänkt el-pris på Januari-avi, 2013

På månadsavi för Januari, 2013 får vi följande sänkta elpris:
Elpris         36 00 öre/kWh     Detta gäller mätnings/debiteringsperiod,
Energiskatt                      19 20 öre/kWh     augusti-september-oktober, 2012.
Moms        13 80 öre/kWh
Totalt         69 00 öre/kWh

 

 

Jämtkraft höjer priset på fjärrvärmen

Jämtkraft höjer priset på fjärrvärmen med 2 procent från den första Januari, 2013.

 

 

Fastighetsskötare på praktik

Johnny/fastighetsskötare går som bekant i pension under februari månad nästa år.
Vi har haft anställningsintervjuer med några fastighetsskötare under hösten. De intervjuade har även varit här för information och gått runt på arbetsplatsen.
Styrelsens beslut blev Tommie Berglund som kommer att praktisera här på Stormhatten tillsammans med Johnny, till mitten av december. Om det går bra räknar vi då med att anställa den nye fastighetsskötaren i början av nästa år. Johnny kommer att vara sjukskriven under eller delar av november på grund av operation.

                                              

 

Snöberedskap, vintern 2012/2013

Vi söker internt någon, som tillsammans med fastighetsskötaren, vill ta på sig snöberedskap för vintern 2012/2013. Är ni intresserad kan ni anmäla er till mig på;
vicevard@stormhatten.se, eller med en skriven lapp i brevlådan till vicevärdslokalen eller på
tel. 070-628 79 42.
Snöberedskapen gäller normalt varannan vecka under vintermånaderna.

 

 

Jamtport byter till egna data servrar

 

Jamtport vars tjänster vi anlitar för DNS-drift, webplats, och vårt domännamn”stormhatten.se” kommer nu att byta de hyrda dataservrarna till eget webhotell. Detta kommer att innebära byte av lösenord för samtliga mailkonton som har domännamnet, stormhatten.se, vilket vi återkommer till senare.

 

 

Kapade e-mail adresser

Det börjar bli alltmer vanligt med kapade e-mail adresser. Även vårt domännamn stormhatten .se har nu drabbats av detta.

 

 

 

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas; Torsdagen den 8 november

 

Styrelsen Brf Stormhatten

g.m. Bo Örjan Försth Ordf.

 


 

September 2012

 

 

Trafik övervakning genom Q-park

Enligt styrelsebeslut börjar Q-park övervakning av Brf Stormhattens zonbevakningsområde, gällande felparkeringar, måndagen den 1 oktober.
Området är skyltat med P-förbud, viket innebär att man endast får parkera bilen på de 82 skyltade p-platserna, som är hyrda av de boende, samt de fyra skyltade gästparkeringarna. All annan parkering inom området är inte tillåtet. Detta är viktigt för att underlätta framkomligheten för räddningstjänstens fordon samt snöröjning.
Däremot får man stanna bilen inne på området för lastning och lossning så länge det är aktivitet vid bilen. Detta gäller alla trafikanter inom Stormhattens zonbevakningsområde.
Undantagfrån parkeringsförbud har utryckningsfordon i tjänst samt beställda hantverkare som endast under ordinarie arbetstid får ställa bilen så de kan utföra sitt aktiva jobb, men inte blockera för utryckningsfordon. 24-timmars regeln gäller för gästparkeringarna vilket innebär parkering högst 24 timmar varje gång. Gästparkeringarna får inte användas av de boende.
Fastigheten Stormhatten 11 är planerat, som ett i möjligaste mån bilfritt bostadsområde, för att vi ska få en så bra boendemiljö som möjligt. Tänk även på att slå av motorn för att undvika tomgångskörning.
Om ni har undringar eller problem kring ovanstående kan ni kontakta vaktmästaren eller någon ledamot i styrelsen.

 

 

Den senaste tidens sopsortering ger ingen guldstjärna

Någon (några) boende har på sista tiden ställt grovsopor på golvet vilket inte är tillåtet. Detta är tråkigt då kommunen tidigare gett oss en guldstjärna för bra sophantering.
Ni som ännu inte hämtat er andra nyckelbricka till miljöhuset bör göra det nu.

 

 

Tre lägenhetsöverlåtelser inom Brf Stormhatten under september månad

Under september månad, 2012 har tre försäljningar av bostadsrättslägenheter gjorts.
Nya bostadsrättsinnehavare/medlemmar i Brf Stormhatten är Åke Berglund, A6, 14/9,
Malin Mårten, E2, 17/9 och Gunnar Hammarberg/Lisa Svensson, A 15, 30/9.

 

 

 

Studiebesök på Lundstams sopåtervinning

Torsdagen den 27 September, kl. 15 00-16 00, har vi ordnat ett studiebesök på Lundstams återvinning av sopor i Lungvik. Ni som är intresserade kan anmäla er till BoÖrjan Försth snarast på tel. 070-628 79 42

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 18 oktober

 

Styrelsen Brf Stormhatten

g.m. Bo Örjan Försth Ordf.

 


 

Augusti 2012

 

Renoveringen av Miljöhuset nu klart

Renoveringen av miljöhuset är nu klar till en totalkostnad av 250 212 kronor som ska delas med Brf Blomängen. Problem har varit med dörröppnaren, där vi vädjar att inte handgripligen öppna dörren - utan den öppnar sig själv efter det att nyckelbrickan riktats mot kodlåset.
I övrigt har sopsorteringen hittills skötts utmärkt.

 

 

Hämtning av nyckelbricka nummer 2 till Miljöhus

Ni som inte hämtat nyckelbricka nummer två till miljöhuset bör göra det snarast.
Måndagskvällar har vi öppet i Brf Stormhattens vicevärdslokal, kl 18 00-19 00, då ni kan hämta era nyckelbrickor. Det är två nyckelbrickor per lägenhet/ hushåll och de två nyckelbrickorna tillhör bostadsrättslägenheten och skall vid försäljning av lägenheten överlämnas till den nye ägaren.

 

 

För att stävja felparkeringar har styrelsen beslutat anlita Q-park

På styrelsemötet 2012-08-30, beslutade styrelsen att Brf Stormhatten ska anlita Q-park för att stävja felparkeringar inom Brf Stormhattens område. De motorfordon som står felparkerade kommer då att bötfällas. Klart för övervakning av området blir det i höst när kontrakt skrivits med Q-park och skyltar satts upp. Vi återkommer med mera information i ärendet.

 

 

Styrelsen har beslutat att iordningsställa två nya besöksparkeringar

På styrelsemötet 2012-08-30, beslutade styrelsen att iordningställa två nya besöksparkeringar inom Brf Stormhattens område. Platsen för de två besöksparkeringarna blir mittemot miljöhuset.
Vi har haft för få (två) besöksparkeringar som vi nu kommer att utöka till fyra.

 

 

ElTel tar över drift och underhåll av Jämtkrafts stadsnät

Från och med i höst tar ElTel över drift, felavhjälpning och underhåll på Jämt-krafts stadsnät, som är ett av tre bredbandsnät Brf Stormhatten har access till.

 


 

Två lägenhetsöverlåtelser inom Brf Stormhatten, under juli månad

Under juli månad, 2012 har två försäljningar av bostadsrättslägenheter gjorts.
Nya bostadsrättsägare/medlemmar i Brf Stormhatten är Emil Wallin/A18 och Lucas Collins/B5.

 

 

Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 20 September.

 


 

Styrelsen, Brf Stormhatten

g.m. Bo Örjan Försth ordf

 

 

 

 

Juli 2012

 

Nya Miljöhuset nu klart

Ni som inte hämtat ut er andra nyckelbricka till miljöhusets dörrlås kan göra det på måndag kvällar, kl. 18 00, i vicevärdslokalen. Samtidigt kvitterar ni då ut båda era nyckelbrickor som ni fått.
Inga grovsopor, byggavfall, möbler mm. får lämnas i miljöhuset. Var och en får nu själv ombesörja att sådant grovavfall lämnas till kommunens återvinningsstation.
Absolut inga sopor får ställas på golvet i miljöhuset – vilket då skulle blockera för sophämtarna som ska tömma avfallskärlen.

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm Bo Örjan Försth ordf.

 


 

Juni 2012

 

Ombyggnation av miljöhuset

Renovering av miljöhuset (sophuset) fortgår under juni månad. Viktigt att ni sorterar
rätt avfall i rätt container och sopkärl, som står ute under ombyggnadstiden.

 

 

Nytt elpris avtal med Jämtkraft AB

Vi har nu förhandlat och tecknat ett nytt elpris avtal med Jämtkraft från 1 Juli, 2012.
Lokalpris företagsportfölj innebär även fortsättningsvis ett rabatterat elpris med Jämtkraft.
Utgångspris bestäms av elspotpriset på elbörsen, Nordpol i Oslo där Jämtkraft är med.
Avtalet gäller med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

 

 

Vikarie under Johnnys semester

Vikarierar under Johnny Jonssons semester gör Erik Wennergren som är 25 år och kommer från Frösön.

 

 

Aktiviteter för äldre i Brf Stormhattens föreningslokal

Vid årsmötet diskuterades möjligheter att för de äldre få disponera föreningslokalen för t.ex. kortspel eller andra aktiviteter som är av intresse. Ni som vill spela kort och alla ni andra med eller utan ideèr, kom till Brf Stormhattens föreningslokal, Torsdagen den 14 Juni, kl. 14 00, så vi får träffas. Ta med fikabröd så bjuder föreningen på kaffe. Hälsningar Vivi Larsson, B7.

 

 

Studiebesök på Lundstams återvinning i Lugnvik

Om intresse finns för deltagande i ett studiebesök på Lundstams återvinningscentral i Lugnvik kommer vi att ordna med detta. Det är Lundstams som hämtar vårt sorterade avfall för återvinning, utom biologiskt- och brännbart avfall. Detta är en intresseförfrågan och datum icke bestämt ännu men studiebesöket blir en vardag (kväll) i vår eller i höst. Om intresse finns hör av er till mig på
tel. 070-628 79 42 eller till vicevärdskontoret.

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm. Bo Örjan Försth ordf.

 

 


 

Maj 2012

 

Vikariat för Johnny/fastighetsskötare, vecka 23, 29, 30, 31

Fastighetsskötare, Johnny Jonsson har semester vecka 23, 29, 30 och 31. Därför behöver vi internt rekrytera en vikarie/vikarier under Johnnys semester. Vikariatet innehåller klippning av gräsmattan, rensa och vattna blomlådor och rabatter, hålla efter skräp på gården, hålla ordning i sophuset samt trappstädning en gång/vecka.
Ersättning betalas ut enligt lokalt löneavtal.
Ni som är intresserad kan höra av er till mig på tel. nr. 070-628 79 42 eller till Johnny på tel. nr. 070-601 04 35 eller till vicevärdskontoret.

 

Renovering av miljöhuset (sophuset)

Renoveringen av miljöhuset är planerat att på gå under juni månad, dvs. följande veckor;
23, 24, 25, 26. Vi återkommer med löpande information om detta.

 

Beslut tagna på Brf Stormhattens ordinarie föreningsstämma, 2012-04-26
- Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning/bokslut för år 2011 samt gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Årsmötet fastställde följande verksamhetsplan för år 2012. Renovering av det med Brf Blomängen gemensamma sophuset samt styrelsens planering av 11 styrelsesammanträden under året. Årsmötet fastställde styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret, 2012.
- Årsmötet beslutade om anställning av ny fastighetsskötare då Johnny Jonsson går i pension den 1 mars, 2013. Vidare antog årsmötet ett nytt reviderat hyresavtal för Brf Stormhattens p-platser samt ett tillägg till Brf Stormhattens ekonomiska ordning gällande intern rekrytering av vikarier för fastighetsskötaren.
- Följande motioner blev antagna på årsmötet: Beslut om ett års moratorium av icke akuta investeringar samt översyn av tvättstugornas torktumlare. Vidare åtgärder mot obehörig uppställning av motorfordon inom bostadsområdet samt bokningstavla för hobbylokalen.

 

-          Val förrättades av följande förtroendevalda:
Styrelse sekreterare på två år, Kicki Wikström (omval).
Styrelse ledamot på två år, Ivan Linde (nyval).
Styrelse suppleant på ett år, Bo Berglund (omval).

 

Ordinarie revisorer på ett år,
Per-Erik Björk och Joakim Nilsson (omval).
Ersättare revisor på ett år, Eva-Karin Lindström (omval).

 

Ledamöter i valberedningen på ett år,
Lena Sundin och Mats Karlström (omval).
Ledamot/sammankallande i valberedningen på ett år, Gunnar Persson (nyval).

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm Bo Örjan Försth, ordf.

 


 

April 2012

 

Rättelse

Brf Stormhattens föreningsstämma/årsmöte är den 26 April och inget annat

Så glöm inte Brf Stormhattens föreningsstämma/årsmöte torsdagen den 26 april,
kl. 19 00 i föreningslokalen, Stormlyktan, Krondikesvägen 30 B, en halv trappa ner.
Vi har många viktiga punkter att ta upp på föreningsstämmans dagordning, bl.a. frågor och beslut om vår framtida fastighetsskötsel.

 

 

Renovering av sophuset (miljöhuset)

Komprimatorn i sophuset håller på att lägga av. Så därför har vi skyndsamt begärt in offertförfrågningar på renovering av sophuset med borttagande av komprimator och mellanvägg.
Till offertförfrågan hör också en ny dörr samt översyn av golv, väggar och tak samt ommålning.
Vi har haft ett möte med Brf Blomängen där vi kom överens om att dela på kostnaderna. Komprimatorn vi har, är den sista i kommunen, som vi nu tar bort till kommunens glädje.
Som ersättning för komprimatorn blir det istället kärl för brännbara ämnen i sophuset.

 

 

Höjning av kommunens VA-taxa med 6 procent

Östersunds kommun kommer att höja VA-taxan med 6 procent från 1 April, 2012.

 

 

Nytt el-avtal med Jämtkraft AB

Jämtkraft AB har kommit med nytt avtal, där man kan teckna en portfölj med både rörliga och fasta delar i el-priset. Det nya elpris avtalet kommer att gälla från den 1 Juli, 2012.

 

 

Jämtkraft Telecom kommer att outsourca (sälja ut) driften av sin telecom verksamhet

Det innebär att en ny intressent kommer att ta över driften på stadsnätet som vårt fibernät är anslutet till. Det kommer att ske under sommaren/hösten, 2012.

 

 

 

Inbrott i B-husets källarförråd

Det har varit inbrott i B-husets källarförråd. Händelsen är polisanmäld.

 

 

Nästkommande styrelsemöten:

Konstituerande styrelsemöte 2012-04-26

Styrelsesammanträde 2012-05-10

 

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm Bo Örjan Försth, ordf.

 

 

 

 

Mars 2012

 
 

Styrelsens förslag till Årsredovisning för 2012

På februarimötet fastställde styrelsen ett förslag till bokslut för 2011. Förslaget till årsredovisning kommer att läggas till årsmötet för beslut.
 

Sänkning av el-kostnaderna från april, 2012

Från 1 januari, 2012 sänktes elpriset samtidigt som energiskatten höjdes. Det nya elpriset kommer på aviseringen den 1 april, då även årsavgiften på 100 kronor för år 2012 tillkommer.
 
                                        Nuvarande elpris                    Elpris från 1 April
       Elpris                             49.00 öre/kWh                         43.00 öre/kWh
       Energiskatt                    18.70 öre/kWh                         19.20 öre/kWh
       Moms                            16.90 öre/kWh                         16.60 öre/kWh
       Totalt elpris                  84.60 öre/kWh                         77.80 öre/kWh
 

El-prisets utveckling under den senaste tioårsperioden i öre per kWh

 
 

Utgående skrivelse till kommunens kontor för trafikfrågor

Styrelsen delgav kommunens kontor för trafikfrågor en skrivelse angående trafiksituationen på Tegelbruksvägen mellan Blå center och Brf Stormhatten. Skrivelsen gäller den kaotiska trafiksituation som råder med parkerade bilar trots parkeringsförbud, samt påtalar kommunens ansvar till åtgärder för den rådande trafiksituationen.
 

Låg bolåneränta för Brf Stormhatten

Vår bolåneränta för Brf Stormhatten ligger idag på 3.4 procent. Det innebär en halv
procent enhet under den genomsnittliga räntan för rörliga lån.
 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 15 mars

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm Bo Örjan Försth, ordf.

 

 


 

 

Februari 2012

 

Styrelsens förslag till Budget för 2012

På januarimötet beslutade styrelsen om ett förslag till Budget för år 2012. Förslaget till budget kommer att läggas till Föreningsstämman den 26 April för fastställande.

 

Föreningens gamla gräsklippare såld till högstbjudande

Den i Bo-Info utannonserade gräsklipparen såldes till Per Lönn för 2 000 kronor.

 

Ny nyhetskanal i Tv Com Hem

Den 24 Januari startade sändningarna av nyhetskanalen Tv Com Hem. Kanalen sänds okodad på kanalplats 20.

 

Gjorda underhållsinvesteringar m.m. i Brf Stormhatten under de senaste sju åren

 Viktiga fakta som är bra att ha vid eventuell försäljning av lägenheten.

 2005, Upprättande av nya stadgar för Brf Stormhatten. De gamla stadgarna var från 1957 och därmed inaktuella.
2006, Uppgradering av Brf Stormhattens Com hem (coax)-nät till Europastandard för bredband/internet, IT-telefoni, digital TV-mottagning och HD-TV.
2006, Upprättande av energideklaration för Brf Stormhatten i hus A, B, C, D, E.
2007, Installation av nytt el-system i Brf Stormhatten med automatisk avläsning av hushållens elförbrukning samt månadsvis fakturering. Varje hushåll fick därmed också slopade nätavgifter på 600 kr/år. Vidare möjlighet för varje hushåll att avläsa sin egen elförbrukning på ”siten” ”min el” på internet.
2008, Inventering/sanering av PCB-föroreningar inom fastigheten, Stormhatten.
2009, Byte till termostatsstyrd fjärrvärme inom Brf Stormhatten. Byte till termo-statstyrda ventiler i fastighetens 858 värmeelement. Inventering och byte av fem rostangripna värmeelement samt byte av fyra sekundärpumpar för fjärrvärmen.
2010, Inventering/mätning av radon inom fastigheten, Stormhatten.
2011, Brf Stormhattens fibernät överlämnas till Jämtkraft Telecom som uppgraderar nätet från kollektiv till individuellt bredband, IP-telefoni och digital-TV.
2011, Sotning och rensning av alla ventilationskanaler i fastigheten, Stormhatten.
2011, Renovering av samtliga avloppsstammar är gjorda inom Brf Stormhatten. Byte av köksstammarna i låghusen genomfördes år 2004. Relining av övriga stammar, alla stammar i höghuset samt badrumsstammarna i låghusen, genomfördes år 2011.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 16 februari

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 

 


 

Januari 2012

 

Åtgärder för ökad brandsäkerhet gjorda inom Brf. Stormhatten.
Sju stycken Brandsläckare (pulver) är installerade i fastigheten. En brandsläckare vid samtliga tvättstugor samt en brandsläckare vid föreningslokalen, hobbylokalen och motionslokalen. Norrlands Brandservice kommer också att årligen utföra en översyn /genomgång av brandsäkerheten inom fastigheten.
Från styrelsen vill vi även påminna om brandsäkerheten i era lägenheter gällande tillgång till brandvarnare och brandsläckare. Tala gärna med ert försäkringsbolag som kan rekommendera bra utrustning till ett billigt pris samt eventuellt tillägg för bostadsrätt till er hemförsäkring om ni inte har tecknat sådan.

 

Varning för hängande istappar från våra tak
Med det milda och snörika klimat vi nu har så vill vi varna alla medlemmar/boende i
Brf. Stormhatten för de istappar som nu bildas från våra tak. Istapparna kan medföra risk för kroppsskada om man hamnar under fallande istapp. Därför vill vi vädja till alla om att ni uppmärksammar denna fara.
 
Cyklar ute i cykelställena orsakar problem vid snöröjning
Ni som fortfarande har cyklar stående ute i cykelställena bör snarast ta in dem i cykellokalerna. Med så här mycket snö som vi fått i vinter så står cyklarna i vägen när fastighetsskötaren ska sköta snöröjningen på fastigheten. Bostadsrättsföreningen står inte för eventuella skador på cyklarna som kan uppkomma vid snöröjningen. Cyklarna mår heller inte bra av att stå ute mitt i vintern. Vi hoppas att ni alla som har cyklar ute i cykelställena hörsammar detta.
 
Nomineringar och motioner till Brf. Stormhattens årsmöte den 26 april
Vi har nu gått in i ett nytt år och vill redan nu påminna om nomineringar och motioner till
Brf Stormhattens föreningsstämma, Torsdagen den 26 April, 2012.
Motioner/nomineringar inlämnas till vicevärdskontoret. Nomineringarna kan även lämnas direkt till valberedningen.
Sista inlämningsdag för motioner är Måndagen den 12 Mars, 2012.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 26 Januari, kl. 19 00.
Har ni några ärenden som ni vill ska behandlas av styrelsen måste ni till vicevärdskontoret lämna in ärendet skriftligt senast en vecka före styrelsemötet.
Ni kan även lämna ert skriftliga ärende till någon styrelseledamot senast en vecka före styrelsemötet.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

December 2011

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan (mötesordning) för nästkommande verksamhetsår 2012
Inlämnande av underlag till valberedningen
Styrelsesammanträde Torsdagen den 26 Januari, förslag till Budget för 2012
Styrelsesammanträde Torsdagen den 16 Februari, förslag till Årsredovisning 2011
Inlämnande av underlag till revisorerna
Måndag den 12 mars - sista dag för inlämnande av motioner
Styrelsesammanträde Torsdagen den 15 Mars, motionsbehandling
Ordinarie Föreningsstämma Torsdagen den 26 April, Årsmöte 2012
Konstituerande styrelsemöte Torsdagen den 26 April, konstituering 2012
Styrelsesammanträde Torsdagen den 10 Maj
Styrelsesammanträde Torsdagen den 07 Juni
Styrelsesammanträde Torsdagen den 30 Augusti
Styrelsesammanträde Torsdagen den 20 September
Styrelsesammanträde Torsdagen den 18 Oktober, ekonomisk halvårs rapport
Styrelsesammanträde Torsdagen den 15 November
Styrelsesammanträde Torsdagen den 06 December

 

Under verksamhetsåret 2012, kommer endast mindre underhållsinvesteringar att utföras

 

Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 26 Januari, 2012
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordf
önskar alla en;
God jul och ett Gott Nytt år

 


 

November 2011

 

Höjning av årsavgiften med 5 % från 1 januari 2012, enligt årsmötesbeslut

Förutom den fem procentiga höjningen av års(månads)avgiften i juli 2011, beslutade årsmötet 2011 om en 5 procentig höjning av års(månads)avgiften från januari 2012. Vi har inte haft någon höjning av års(månads)avgiften sedan 2006, parallellt med att driftskostnaderna ökat kraftigt under de sista fem åren.

 

Tio års kostnadsutveckling för fjärrvärmen från Jämtkraft

Under de sista fem åren har vi haft en hög prisutveckling på fjärrvärmekostnaden enligt nedan. Kostnadsutvecklingen de senaste fem åren har varit mer än dubbelt så hög som konsumentprisindex.

 

 

 

År                    Sommarpris         Vinterpris                     Ökning i procent

          2003                196 kr/MWh       244 kr/MWh             ------

         

          2006                196 kr/MWh       244 kr/MWh               0,0 %

          2007                216 kr/MWh       264 kr/MWh               9,1 %

          2008                256 kr/MWh       304 kr/MWh             16,7 %

          2009                260 kr/MWh       310 kr/MWh               1,8 %

          2010                270 kr/MWh       320 kr/MWh               3,5 %

          2011                310 kr/MWh       350 kr/MWh             11,9 %

Aviserad höjning från januari 2012             2012                      337 kr/MWh                    378 kr/MWh                                       8,3 %

 

 

Sänkning av elpriset på Januari avisering

Det blir ytterligare en sänkning av elpriset från 58.00 öre/kWh till 49.00 öre/kWh. Med energiskatt och moms blir sänkningen från 89.63 till 84.60 öre/kWh. Det nya elpriset gäller för el-förbrukningsperiod 1/8-1/11/2011, på avisering Januari/2012.

 

Elpris                               49.00 öre/kWh
Energiskatt                      1                    18.70 öre/kWh
Moms                              16.90 öre kWh
Totalt elpris                   84.60 öre/kWh
Nästa avisering Januari 2012, för mätperiod 1/8-1/11-2011

 

 

Renovering av avloppsstammarna beräknas klar den 22 November, V 47

Ett större hål i avloppsstam påträffades i B-huset vilket åtgärdades med byte av stammen. Renoveringen av avloppsstammarna inom Brf Stormhatten beräknas vara klar den 22 November, V47.

 

 

Beslut om gemensam Julgran

Styrelsen beslutade om en gemensam julgran för Brf. Stormhatten även i år.

 

 

Nästa styrelsemöte:

Torsdagen den 01 december.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Oktober 2011

 

Tidsplan håller gällande renovering av våra avloppsstammar

Vi håller tidsplanen gällande renoveringen av våra avloppsstammar. Götaland Relining AB håller nu på att färdigställa renoveringen av avloppsstammarna i E-huset. Därefter är det bara B-huset kvar.
Lite problem har det varit med extra kostnader för lagning av små hål, spruckna toalettstolar och extra rensning och beläggning i de vertikala stammarna. Problem har också varit att komma in i en lägenhet för relining av stick och stam. Hela arbetet beräknas vara klart andra veckan i november.

 

Uppmaning att skriva under de nya avtalen för bilplats.

Alla ni som har bilplats med motorvärmareuttag men inte skrivit under de nya avtalen uppmanas att göra det snarast. Det gamla avtalet har gått ut så om ni vill behålla er bilplats med motorvärmareuttag bör ni besöka vicevärlds kontoret och skriva under det nya avtalet.

 

Zervit har gått i konkurs

Dataföretaget, Zervit, som vi anlitat för prolongerad access till vårt domännamn”stormhatten.se”, har gått i konkurs. Domännamnet använder vi till vår hemsida samt för de boende som vill ha kvar ”stormhatten.se” som mailadress. Vi kommer nu att knyta ett nytt avtal med nytt webhotell så inget avbrott uppkommer i domännamnshanteringen.

 

Snöberedskap vintern 2011/12

Snöberedskapen för vintern 2011/12 kommer att skötas av fastighetsskötare, Johnny Jonsson och medhjälpare, Patrik Nyberg enligt styrelsebeslut.

 

Nytt gym i gamla konsumhuset

Som granne och remissinstans lämnade styrelsen för Brf Stormhatten nedanstående bygglov utan erinran. Inlämnat bygglov till miljö- och samhällsnämnden från Moa i Östersund AB:
Gym, ny entré med skärmtak och tre skyltar i gamla Konsumhuset närmast Blå center.

 

Lägenhetsöverlåtelser i Brf Stormhatten

Efter sommar semestern har tre lägenheter bytt ägare i Brf Stormhatten.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 10 November, 2011

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

September 2011

 

Rensning/sotning av ventilationskanalerna klar

Rensning/sotning av alla ventilationskanaler i Brf Stormhatten är nu klar.
Rensningen gjordes från varje ventilationsutgång på takens skorstenar, med en
kraftig utsugspump. I ventilationskanalerna fanns en hel del damm/småpartiklar plus andra rester som troligen fåglarna släppt ner. Arbetet utfördes av Östersunds sotarbolag till en kostnad av 88 750 kronor.

 

Höjning av priset på fjärrvärmen med 8 procent i Östersunds kommun

En höjning av priset på fjärrvärmen med 8 procent blir det från 1 Januari, 2012.
Det är en stor höjning av priset som enligt Jämtkraft beror på kraftigt höjda bränslepriser och minskade intäkter från både el och elcertifikat. En liten tröst är att vi inte får samma höjning av priset som fjärrvärmekunderna i Krokoms kommun som får en höjning med 14 procent.

 

Uppmaning till alla boende i Brf Stormhatten angående sophanteringen

Sophuset har nu fyllts med grovsopor viket inte får ske. Grovsopor i större mängder blockerar för de källsorterade soporna och för sophämtarna. Därför måste varje boende i Brf Stormhatten själva lämna sina grovsopor till kommunens återvinnings central.

 

Källargångar och trapphus får ej blockeras av bl.a. brandsäkerhets skäl.
Källargångar får ej blockeras. Diverse saker ska vara i förråd och ej i trapphus, källargångar eller andra allmänna platser. Förråds saker i källargångar och andra allmänna platser kommer obönhörligen att köras bort till sopstation.

 

Snöberedskap från vecka 48/2011 tom. vecka 13/2012

Styrelsen beslöt om snöberedskap från vecka 48/2011 to m. vecka 13/2012. Ni som är intresserade av att ingå i snöberedskapen kan höra av er till Johnny på tel. 070-601 04 35 eller Bo Örjan på tel. 070-628 79 42. Ersättning utgår med en beredskapsersättning på 600 kr/vecka plus 110 kr/tim vid arbete med snöröjning.

 

Lånad borrmaskin i hobbylokalen

Någon har lånat en borrmaskin i hobbylokalen som tillhör Göte Eriksson. Var vänlig lämna tillbaka borrmaskinen till hobbylokalen eller till Göte Eriksson.

 

Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas Torsdagen den 13 Oktober.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Augusti 2011

 

Renovering av avlopps stammar i hus C, D, E, B

Reliningen av avloppsstammarna blir klar i A-huset i mitten av nästa vecka, dvs. v36, om inget speciellt inträffar. Det som är kvar att göra är relining av övre delen av de lodräta stammarna. Därefter påbörjas relining av badrumsstammarna i låghusen, med början i hus C, därefter hus D, E och B.
Det fanns inga ritningar kvarlämnade på vad som var utfört av renoveringen i låghusen som gjordes 2003/2004. Efter en noggrann genomgång på plats har vi funnit att hälften av stammarna inte var utbytta. Därför har styrelsen beslutat om en ändring av den budget, som beslutades på årsmötet, samt tagit ett lån på en miljon kronor för att finansiera den ökade kostnaden för låghusen.
Nu hinner vi inte kalla till nytt medlemsmöte för beslut om ändrat budget, som vi istället förhoppningsvis får godkänt på nästa årsmöte.

 

Rensning(sotning) av ventilationskanalerna

Rensningen av ventilationskanalerna beräknas påbörja vecka 37.

 

Sänkning av el-priset

Det blir en sänkning av el-priset till 89.63 öre/kWh från Oktobers avisering för elmätnings period maj-juni-juli, 2011.

 

Tillägg till ekonomisk ordning

Styrelsen beslutade om ett tillägg till Brf Stormhattens ekonomiska ordning vad gäller intern respektive extern rekrytering av arbetskraft till vikariat, fastighetsskötsel, snöberedskap och annat av styrelsens godkända arbetsuppgifter, enligt följande:
I första hand görs en intern rekrytering med ekonomisk ersättning enligt Brf Stormhattens lokala löneavtal.
1/ Styrelsen tar beslut om att en intern rekrytering behöver göras.
2/ Vikariatet/arbetsinsatsen/beredskapen annonseras ut i Bo-Info.
3/ Styrelsen beslutar om vem som ska utföra vikariatet/arbetsinsatsen/beredskapen.
4/ Även skolungdomar kan rekryteras som feriejobb till enkla arbetsuppgifter.
Om ovanstående lösningar inte är möjlig kan extern rekrytering göras.

 

Rensning av rabatter

Johnny, fastighetsskötare behöver hjälp med rensning av rabatterna. Ni som är intresserad av att hjälpa till, mot ekonomisk ersättning, kan höra av er till Johnny 070-6010435 eller Bo Örjan 070-6287942.
Hör av er under denna vecka, v36.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 29 September, 2011

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Juni 2011

 

Rensning(sotning) av ventilationskanalerna i sommar

 

Rensning(sotning) av ventilationskanalerna i alla hus kommer att ske vecka 37, 38.
Vi återkommer med mera information om detta längre fram.

 

Vikarie som fastighetsskötare under Johnny Jonssons semester

 

Vikarie som fastighetsskötare för Johnny, under tiden 27 Juni till 22 Juli, blir Johan Wikström och/eller Kicki Wikström och Per Lönn.

 

Ny gräsklippare

 

En ny gräsklippare har inköpts till Brf Stormhattens fastighetsskötsel.

 

Gamla gräsklipparen till salu

 

Den gamla gräsklipparen är till salu. Ni som är intresserad att köpa den kan lägga ett bud till postlådan, vicevärdskontoret, via e-mail eller telefon.

 

Det gamla solariet ska bort

 

Solariet i motionslokalen ska bort efter ett tidigare beslut av styrelsen. Är någon intresserad av att ta hand om solariet så går det bra, annars forslas det bort.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 01 September, 2011

 

Önskar alla en skön sommar

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Maj 2011

 

 

Årsmötet har beslutat om en höjning av månadsavgiften (årsavgiften)

med 5 procent. Höjningen av månadsavgiften gäller från 1 Juli, 2011.

 

 

 

Renovering av avlopps-stammarna i A-huset (höghuset) påbörjas vecka 32

 

Tiden för renovering, relining av avloppsstammarna i A-huset (höghuset) är ändrat. Arbetet beräknas pågå under veckorna 32, 33, 34, 35, 36.
Det innebär att lägenheterna ska vara tillgängliga för Götaland Relining AB de dagar de behöver komma in i lägenheterna.
Golv i badrum ska vara tömda och avstädade, diskbänkskåp i köket ska vara tömda, inga möbler får stå i vägen i hall, kök eller badrum som väsentligen hindrar arbetets utförande. Lägenhetsförråd där det finns vertikala stammar i källare ska vara åtkomliga.
Har ni husdjur, tänk på att lägenhetsdörren kommer att vara öppen under vissa tider. Om ni inte har möjlighet att vara hemma när arbetet ska utföras, måste ni lämna tillåtelse (underskrivet godkännande att sättas på ytterdörren) i god tid innan arbetet påbörjas, så att vi kan gå in med huvudnyckel.
Information om när arbete ska ske i respektive lägenhet görs löpande under perioden. Målsättningen är att störa så lite som möjligt under arbetet.
Förutsättningar för arbetet är att avloppet kommer att stängas av och att ni ej får hälla vatten och dylikt i avloppet där arbete pågår.
Varje lägenhetsinnehavare kan räkna med två dagars arbete per lägenhet. En dag för lägenhetsarbete och en dag för stamarbete.
Arbetet avses ske endast dagtid, kl. 07 30-17 00. Har ni frågor vänligen kontakta Bror Nilsson, 0707-40 17 20 eller Håkan Gustavsson, 0708-16 25 26.

 

Nya regler och nytt avtal för bilplats med motorvärmaruttag

 

Information gavs på årsmötet om de nya reglerna för fordonsparkering och nytt avtal för bilplats med motorvärmaruttag. Alla som har bilplats med motorvärmaruttag måste nu skriva under det nya avtalet för bilplats. Detta kan göras på vicevärdskontoret hos Margaretha Fastessonmåndagkvällar mellan kl. 18.00-19.00.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdag den 09 Juni

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

April 2011

 

Rekordmånga medlemmar på Brf Stormhattens Föreningsstämma

 

Årsmötet samlade 30 medlemmar – vilket är närmare rekord. Beslut togs bl.a. om en höjning av;
·         Månadsavgiften(årsavgiften) med 10 %.
·         Renovering av kvarvarande stammar i fastigheten med reliningmetoden.
·         Rensning av lägenheternas ventilationskanaler.
·         Samt övriga delar av verksamhetsplanen för 2011.

 

Fastställande av styrelsens årsredovisning, budget och verksamhetsplan

samt ansvarsfrihet för det gångna verksamhets året.

 

Föreningensstämman fastställde styrelsens årsredovisning samt gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föreningsstämman fastställde även budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

 

Omval/nyval av styrelse, revisorer och valberedning på Föreningsstämman

För en ny två-års period omvaldes BoÖrjan Försth till ordförande.
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Ingrid Stafrèn och Edward Thorèn, på två år.
Till styrelsesuppleant för ett år valdes Bo Berglund.
Till ordinarie revisor valdes Per-Erik Björk och Joakim Nilsson samt till revisorssuppleant valdes Eva-Karin Lindström.
Till valberedning valdes Margaretha Fastesson, Mats Karlström och Lena Sundin.

 

Brf Stormhattens eget fibernät ansluts till Jämtkrafts stadsnät den 1 Maj

 

Information gavs på årsmötet om anslutning av Brf Stormhattens eget fibernät till Jämtkrafts stadsnät den 1 Maj. Medlemmar som är anslutna till Brf Stormhattens bredbandsnät har tiden fram till den 28 april att bestämma operatör och hastighet på sitt bredband. Detta gäller fibernätet inte Com hem-nätet.
Ni som idag är anslutna till fibernätet måste göra en ny beställning av bredband hos några av följande Internetoperatörer som finns på Jämtkrafts stadsnät: Bahnhof, T3, Bredband 2 samt All Tele. Broschyrer för beställning av bredband hos de fyra operatörerna finns på vicevärdskontoret samt har blivit hemskickat till alla hushåll.
Om något är oklart ring BoÖrjan Försth på tel. 070-628 79 42.

 

Nya regler och nya avtal för bilplats med motorvärmaruttag

Information gavs på årsmötet om de nya reglerna för fordonsparkering och nytt avtal för bilplats med motorvärmaruttag.

 

Nästa styrelsesammanträde:

 Torsdagen den 19 Maj.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Mars 2011

 

Brf Stormhattens ordinarie Föreningsstämma den 7 April, Kl. 19 00

 

Kallelse med bifogad dagordning till föreningsstämman kommer att skickas ut till alla hushåll i Brf Stormhatten minst 14 dagar före föreningsstämman, som kom-mer att hållas Torsdagen den 7 April, kl 19 00.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på alla anslagstavlor och i vicevärdslokalen minst 14 dagar före årsstämmans början.
Fyra motioner har inkommit och behandlats av styrelsen och som kommer att läggas till föreningsstämman för beslut.

 

Valberedningens husmöten under 2010

 

Styrelsen gick igenom det inkomna protokollet från hussammankomsterna under det gångna året. Styrelsen kommer att ta till sig de uppkomna frågeställningarna för bearbetning.

 

Anbud på relining av kvarvarande stammar som icke är renoverade(utbytta)

 

Styrelsen har begärt in anbud (kostnadsförslag)relining av de stammar i fastigheten som tidigare inte blivit åtgärdade. Anbudsförfrågan är ställd till Proline AB och Relining Götaland/Norrland. Förslag på relining, av tidigare icke åtgärdade stammar, kommer att läggas till föreningsstämman för beslut.

 

Rensning av ventilationssystemets kanaler till fastighetens 115 lägenheter

 

Styrelsen har tillsammans med Sotarbolaget, Östersunds kommun gjort en översyn av ventilationssystemet i fastigheten. Det är några år sedan en rensning av ventilationssystemets kanaler gjordes och styrelsen har nu av Sotarbolaget begärt in ett kostnadsförslag för arbetet med rensning av kanalerna.

 

Nästa styrelsesammanträde:

 

Konstituerande styrelsemöte, Torsdagen den 7 April.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Februari 2011

 

Höjning av el-kostnaderna

 

En höjning av el-kostnaderna kommer att ske för mätperiod nov-dec-jan, enligt nedan.

Debitering för denna mätperiod kommer på april-aviseringen.

Elpris                                   58,00 öre/kWh

Energiskatt                         18,70 öre/kWh

76,70 öre/kWh

Moms 25%                          19,20 öre/kWh

          Totalt:95,90 öre/kWh

 

Alltså En höjning från 0.844 kr/kWh (84,50 öre/kWh) till 0.959 kr/kWh (95,90 öre/kWh) fr.o.m. nästa avisering.

 

Beslut på styrelsemöte 2011-02-24

 

* Styrelsen antog det slutgiltiga förslaget till verksamhetsplan och budget för 2011.

Förslaget kommer att läggas till föreningsstämman för beslut.

* Styrelsen antog förslag till höjning av månadsavgifter (årsavgiften) från 1 juli, 2011.

Förslaget kommer att läggas till föreningsstämman för beslut.

            * Styrelsen har antagit förslag till förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2010.

Förslaget kommer att läggas till föreningsstämman för beslut.

 

Kallelse, årsmöteshandlingar och motioner till årsmötet 2011

 

Ovanstående förslag kommer att finnas med i årsmöteshandlingarna till årsmötet, torsdagen den 7 April.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på anslagstavlorna och i vicevärdslokalen i god tid, minst 14 dagar före årsmötet.

Kallelse med dagordning kommer att delas ut till samtliga medlemmar i Brf Stormhatten minst 14 dagar före årsmötet.

Sista inlämningsdag för motioner till årsmötet är onsdagen den 9 Mars.

 

Ny ungdomskanal på Kabel-TV(Com hem)

 

TV 400 är från och med den 19 januari, TV11. Målgruppen är 15 till 39 år och innehållet är underhållning, humor och serier.

 

Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas; Torsdagen den 10 Mars.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Januari 2011

 

Förslag till höjning av månadsavgiften(årsavgiften)
Bostadsrättsföreningen Stormhatten har inte haft någon höjning av månadsavgiften (årsavgiften) sedan 2006. Under dessa fem år har vi fått ökade drifts kostnader för fjärrvärme, vatten, sophämtning, försäkringar, mm. Styrelsen kommer nu att till årsmötet lägga fram ett förslag till höjning av månadsavgiften, för att täcka de ökade kostnaderna. Särskilt kostnaderna för fjärrvärmen har ökat markant. Definitivt förslag till höjning av månadsavgiftens storlek, kommer styrelsen att ta på styrelsemötet i februari.

 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2011
Styrelsen har under året inventerat vilka de mest akuta underhållsinvesteringarna är, och vilka som bör åtgärdas, under nuvarande verksamhetsår.
Bl.a. har styrelsen gjort provmätningar på luftomsättningen (ventilationen) i våra lägenheter, som visat sig ligga under normalvärdet, och som på sikt bör åtgärdas.
Det andra investeringsbehovet är renovering av de kvarvarande avloppsstammarna, som inte har åtgärdats tidigare(2004). Det gäller avloppsstammarna i höghuset, samt vissa delar i låghusen.
Stammarna som är 50 år gamla har blivit missfärgade i höghusets källare och därförbedömer styrelsen att en renovering, med relining metoden, bör ske innan en läcka uppträder. Definitivt förslag till verksamhets plan och budget, kommer styrelsen att ta på februarimötet. Därefter lägger styrelsen förslaget till årsmötet för beslut.

 

Cyklar som inte används under vinterhalvåret
De cyklar som står ute i cykelställ och inte används under vinterhalvåret ska ställas i cykelförråd, annars blir de ett hinder vid snöröjningen.

 

Komprimatorn för sopor
Det har varit fel på komprimatorn för sopor som nu håller på att repareras.

 

Våg av inbrottsförsök i källare
Det går nu en våg av inbrott i stan. Ett försök till inbrott har gjorts i källaren på
Krondikesvägen 30A. De vore bra om alla kan vara uppmärksamma på detta.

 

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas:

 

Torsdagen den24 februari, 2011
 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

December 2010

 

Den 2 December tog styrelsen beslut om nedanstående mötesordning för nästkommande verksamhetsår, 2011

 

         Styrelsesammanträde                                           Torsdagen den 27 januari

       (Budget och verksamhetsplan 2011)

         Styrelsesammanträde                                           Torsdagen den 24 februari

       (Årsredovisning / Bokslut 2010 Underlag till revisorerna)

         Styrelsesammanträde                     Torsdagen den 10 mars

       (Motionsbehandling)

       Ordinarie Föreningsstämma      Torsdagen den 07 April

       (Årsmöte 2011)

         Konstituerande styrelsemöte                Torsdagen den 07 April

       (Konstituering 2011)

         Styrelsesammanträde                         Torsdagen den 12 Maj

         Styrelsesammanträde                            Torsdagen den 09 Juni

         Styrelsesammanträde                     Torsdagen den 25 Augusti

         Styrelsesammanträde                            Torsdagen den 22 September

         Styrelsesammanträde                     Torsdagen den 13 oktober

       (Ekonomisk halvårs rapport)

         Styrelsesammanträde                            Torsdagen den 10 November

                                                                        Styrelsesammanträde                                    Torsdagen den 01 December

                                                      (Underlag till valberedningen)

 

Sista dag för inlämnande av motioner – onsdagen den 9 Mars, 2011

 

Nästa styrelsesammanträde:

 

Torsdagen den 27 Januari, 2011

 

 

God Jul och

Gott Nytt år,

önskar

styrelsen

Brf Stormhatten

 


 

November 2010

 

Ekonomisk halvårsrapport.

 

Styrelsen gick igenom den ekonomiska halvårsrapporten som visade sig ligga något över budget.

 

Styrelsens antog ett förslag till förbättrad ventilation.

 

Styrelsen antog ett förslag till förbättrat ventilationen i fastighetens lägenheter.
Förslaget kommer att läggas till årsmötet för beslut i Verksamhetsplan för 2011.

 

Beslut om gemensam julgran.

 

Styrelsen beslöt att uppdra till vaktmästaren att anskaffa en gemensam julgran till den 1:a advent. Beslutet inkluderade även nya julgranstillbehörigheter.

 

Nytt hyresavtal och regelverk för parkeringsplatser och motorvärmaruttag.

 

Styrelsen har beslutat om ett nytt hyresavtal för parkeringsplats med motorvärmareuttag. Samtidigt antog styrelsen ett förslag till nytt regelverk för användandet av parkeringsplatserna och motorvärmaruttagen. Förslaget till nytt regelverk är tänkt att införas i Brf Stormhattens ordningsföreskrifter.

 

Com hem.

 

Den 19 Januari 2011 relanserar TV4-Gruppen underhållningskanalen TV400 som samtidigt byter namn till TV11. Kanalen vänder sig till en ungdomligt sinnad publik och kommer bl.a. att visa underhållningsprogram, långfilmer, dramaserier och de mest omtalade realityshowerna – inte minst en ny svensk omgång av dokusåpan Big Brother.
TV11 kommer att ingå i Com hems grundutbud. Kanalen sänds både i det analoga och digitala utbudet.
Det är nu också möjligt att byta upp sig till en HD-klar On Demand box för dig som tidigare har en digitalbox. Med On Demand kan man beställa filmer, musikvideos eller nyhetsprogram i efterhand.

 

Översvämning i lägenhet, E-huset.

 

En vattenskada uppkom i lägenhet och källare i E-huset. Vattenskadan kommer att täckas av försäkringen.

 

Lägenhetsöverlåtelser.

 

Lägenhet, A4 och C9 har bytt ägare under Oktober/November månad. De nya ägarna heter Borgsten/Haqvinsson respektive B-I Sundin.

 

Nästa styrelsesammanträde:

 

Torsdagen den 02 December, 2010

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Oktober 2010

 

Jämtkraft höjer fjärrvärmepriset från årsskiftet

 

Den 1 Januari, 2011 höjer Jämtkraft fjärrvärmepriset. Höjningen av priset för fjärrvärmen kommer att variera mellan 8,5 och 13 procent beroende på energiförbrukningen.
Prisjusteringen görs såväl på den fasta avgiften som effektavgiften och energiavgiften.

 

Lägenhetsförråd

 

Till varje lägenhet hör två förråd varav ett är "f d matkällare". Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att förråden alltid hålls låsta med hänglås även om de inte används.

 

Reparation av fasadspricka/port, E-hus

 

Fasadspricka plus port i E-huset kommer att repareras av PEAB under november månad.

 

Nuvarande räntesats på Brf Stormhattens lånekrediter

 

Räntesatsen på Brf. Stormhattens lånekrediter är för närvarande på 1, 805 procent.

 

Beredskapslista/snöröjning

 

För snöberedskapen vintern 2010-11, kommer förutom fastighetsskötare Johnny
Jonsson även Per Lönn och Johan Wikström att hjälpa till med.

 

Brf Stormhattens nya lägenhetsnummer

 

De nya lägenhetsnumren är uppsatta på namntavlorna i varje hus vilket är obligatoriskt. Till detta har styrelsen även beslutat att sätta upp de nya lägenhetsnumren på varje lägenhetsdörrs övre vänstra hörn. De nya lägenhetsnumren ska användas gentemot myndigheterna medan vi internt fortfarande kan använda de gamla lägenhetsnumren.

 

Lägenhetsöverlåtelser

 

En lägenhet, A22 har bytt ägare under September månad.

 

Nästa styrelsesammanträde:

 

Torsdagen den 11 November, 2010

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 

 


 

September 2010

 

Jämtkraft har sänkt Elpriset för Brf Stormhatten

 

84,40 öre/kWh blir det totala elpriset för nästkommande debiteringsperiod, Aug-Sept-Okt /2010, som kommer på Januari-aviseringen, 2011.
Elpriset för föregående mätningsperiod, Maj-Juni-Juli, var på 90,60 öre/kWh. Det blir allså en sänkning av elpriset. Vårt elpris på 49,00 öre/kWh, exkl. moms och skatt, är ett av de lägsta i landet. Även årsavgiften för el-abonnemanget är sänkt från 100 kr/år till 80 kr/år.

 

Deb. Period   Maj-Juni-Juli -2010   Aug-Sept-Okt -2010

 

Avisering       Oktober 2010               Januari 2011

 

Elpris             54,00 öre/kWh             49,00 öre/kWh
Energiskatt                          18,50 öre/kWh             18,50 öre/kWh

                                                                  72,50 öre/kWh             67,50 öre/kWh

Moms            18,10 öre/kWh             16,90 öre/kWh
Totalt Elpris    90,60 öre/kWh             84,40 öre/kWh

 

Ny sportkanal på Com hem.

 

Nu finns en ny sportkanal, TV10 för alla, i Com hems analoga grundutbud.
TV10 kommer bland annat att visa innehåll från NHL, Hockeyallsvenskan, UEFA Champions League, Formel1 och ATP-tennisen.

 

Hus sammankomster.

 

I en motion till senaste årsmöte fick valberedningen i uppdrag att ordna med hus sammankomster, en träff i varje hus, för att öka närdemokratin i Brf Stormhatten. Tanken är att alla otvunget kan träffas inom varje hus för att ta upp olika frågor. Kallelse kommer så småningom att skickas ut till alla.
 
Flaggstångslina reparerad.

 

Med brandkårens hjälp har nu den trasiga flaggstångslinan reparerats. Samtidigt byttes den gamla flaggvimpeln ut mot en ny.
 
Nästa styrelsesammanträde:
Onsdagen den 13 Oktober , 2010

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Augusti 2010

 

Offertförfrågan på ekonomisk förvaltning

 

Styrelsen har gjort en anbudsförfrågan gällande ekonomisk förvaltning för Brf Stormhatten och fått in offerter från fyra anbudsgivare. De fyra anbudsgivarna är SCB, Riksbyggen, HSB och Deloitte. Kostnaden för den ekonomiska förvaltningen skilde sig med på drygt
25 000 kronor per år mellan vår nuvarande ekonomiska förvaltare och den i kostnad därefter närmaste anbudsgivaren.
Därför blev styrelsens beslut att tillsvidare (ettårsavtal) behålla Deloitte som ekonomisk förvaltare till en kostnad av 68 750 kronor/år.

 

Ansökan om anslutning av vårt bredbandsnät till Jämtkrafts stadsnät

 

Styrelsen har skickat in en ansökan om avtal med Jämtkraft gällande vårt eget bredbandsnät. I avtalet ingår bl.a. en anslutning till Jämtkrafts stadsnät vilket innebär att Jämtkraft tar över ansvaret för vår centrala bredbandsutrustning.
Övertagandet bör ske vid årsskiftet 2010/11. Vidare att alla inkopplade till vårt bredbandsnät därefter blir kunder till Jämtkraft och att vi får behålla vårt nuvarande domännamn på våra e-mail adresser och hemsida.
Bakgrund till beslutet var att Brf Stormhatten inte är en bredbandsoperatör utan en bostadsrättsförening som i huvudsak bör ägna sig åt bostadsföreningens kärnverksamhet.

 

Köpare av lusthuset

 

Brf Stormhattens utannonserade lusthus, som var placerad på gräsmattan mellan
A.och B-huset, köptes av Matz Andersson, Frösö fiskrökeri.
Beslut om försäljning av lusthuset togs på en föreningsstämma den 1 Oktober, 2009. Bakgrund till beslutet var att lusthuset användes till största del av utomstående och inte av de boende inom Brf Stormhatten.
Beslutades vidare att pengarna från försäljningen av lusthuset går till förbättringar av vår utemiljö.

 

Lägenhetsöverlåtelser

 

Under månaderna juni-juli har två lägenhetsöverlåtelser gjorts inom Brf Stormhatten.

 

Nästa styrelsesammanträde:

Torsdagen den 16 september, 2010

 

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Juni 2010

 
Vikarie för Johnny i sommar
Fastighetsskötare, Johnny Jonsson har sin huvudsemester veckorna 29, 30, 31, 32. Vikarierar för Johnny, med fastighetsskötsel, trappstädning och sophuset gör Johan Wikström.

 

Anbudsförfrågan gällande ekonomisk förvaltning inom Brf Stormhatten
Styrelsen har skickat ut en anbudsförfrågan till fyra olika intressenter gällande ekonomisk förvaltning inom Brf Stormhatten. Anbudstiden är satt till den 25 Augusti.

 

Sprickor i E-husets fasad
Det har uppstått genomgående sprickor i E-husets fasad som måste åtgärdas.
Kostnadsförslag kommer att lämnas in och arbetet beräknas kunna påbörjas under augusti/september.

 

Översyn av Brf Stormhattens bilplatser med motorvärmareuttag.
Styrelsen beslutade att genomföra en översyn av Brf Stormhattens bilplatser med motorvärmareuttag. I översynen ingår även en genomgång och eventuell uppgradering av den policy som styr användandet av bilplatserna.

 

Lägenhetsöverlåtelser, våren 2010
Sju lägenhetsöverlåtelser har gjorts under våren 2010 i Brf Stormhatten.

 

Avveckling av Solariet
Styrelsen har beslutat att avveckla solariet i motionslokalen. Beslutet om avveckling grundar sig dels på den låga, nästan obefintliga, användningen av solariet. Dels på de olika medicinska rapporter som kommit, om den snabba ökningen av hudcancer, orsakad av solariernas ultravioletta betastrålning.

 

Större mängder grovsopor bör köras direkt till kommunens återvinningscentral.
Har ni stora mängder grovsopor bör ni köra dem direkt till kommunens återvinningscentral istället för vårt sophus som då blir överfullt.

 

Ha en skön sommar
önskar

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

Maj 2010

 
Konstituerande styrelsemöte 2010-04-22
Konstituering av den nya styrelsen:
BoÖrjan Försth, styrelseordförande, vald på årsmötet 2009
Kicki Wikström, styrelsesekreterare, vald på årsmötet 2010
Ingrid Stafrèn, styrelseledamot, vald på årsmötet 2009: vice styrelseordförande
Per Lönn, styrelseledamot, vald på årsmötet 2010: vice styrelsesekreterare
Edward Thorèn, styrelseledamot, vald på årsmötet 2009
Bo Berglund, styrelsesuppleant, vald på årsmötet 2010
Firmatecknare – två i förening: BoÖrjan Försth, Kicki Wikström, Ingrid Stafrèn
 
Höjning av El-priset för mätningsperiod Feb-Mar-Apr som kommer på Juli-aviseringen
Det totala el-priset för debiteringsperiod Feb-Mars-Apr/2010, som kommer på Juli-aviseringen, blev höjd till 90.6 öre / kWh. El-priset för föregående mätningsperiod var på 80.6 öre/kWh. El-priset blev rekordhögt under den kallaste perioden på grund av en hög efterfrågan på elprismarknaden
 
Debiteringsperiod           Nov/09-Dec/09-Jan/10         Feb-Mars-Apr/2010
 
Avisering                        April 2010                            Juli 2010
 
Elpris                               46.0 öre/kWh                       54.o öre/kWh
Energiskatt                      18.5 öre/kWh                       18.5 öre/kWh
                                        64.5 öre/kWh                       72.5 öre/kWh
Moms                              16.1 öre/kWh                       18.1 öre/kWh
                                        80.6 öre/kWh                      90.6 öre/kWh
 
El-årsavgiften för varje hushåll är på 100 kronor/år. Halva el-årsavgiften på 50 kronor kommer på Juli-aviseringen. Andra halvan av el-årsavgiften på 50 kronor kommer på Oktober-aviseringen.
 
Inköp av ny gödselspridare
Styrelsen har beslutat att göra ett inköp an en ny gödselspridare till bostadsrättsföreningen.
 
Johnny/Fastighetsskötare har semester vecka 21
Johnny/Fastighetsskötare har semester nästa vecka. Vikarierar för Johnny vecka 21, gör Per Lönn.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

April 2010

 

El-förukningen debiteras på särskilda avier, vecka 17
 
Efter problem med installationen av de nya el-mätarna, som nu är åtgärdat, kommer debiteringen av hushållens el-förbrukning att göras på särskilda avier som skickas ut den 27-28 april till alla hushåll.

 

Brf Stormhattens föreningsstämma, 2010-04-22

 

*Årsmötet fastställde årsredovisning/bokslut för 2009 samt gav styrelsen ansvars-frihet för det gångna året i enlighet med revisorernas förslag.
*Årsmötet fastställde budget och verksamhetsplan för 2010. Årsmötet fastställde även en beslutsordning samt ekonomisk ordning för Brf Stormhatten.
*Årsmötesbeslut togs om att se över ventilationssystemet inom fastigheten. Översynen inkluderar luftflödesmätningar samt besiktning av ventilationskanalerna i några slumpmässigt utvalda lägenheter. Översynen av ventilationssystemet görs av preventiva skäl för att förebygga och motverka eventuell uppkomst av fukt, mögel och radon i lägenheterna.
*Årsmötet behandlade tre motioner inlämnade av Lena Sundin och Inger Olsson.
Lenas motioner om att tillföra valberedningen informationsuppdrag till nyinflyttade medlemmar samt inrättande av hussammankomster antogs av årsmötet.
Ingers motion angående avskärmning av föreningslokalen till en övernattningsdel
hänsköts till styrelsen för ytterligare behandling.

 

*Följande val till styrelse, revisorer och valberedning gjordes av årsmötet:
Till sekreterare i styrelsen, på två år, valdes Kicki Wikström.
Till ordinarie ledamot i styrelsen, på två år, valdes Per Lönn.
Till suppleant i styrelsen, på ett år, valdes Bo Berglund.
Till ordinarie revisorer, på ett år, valdes Gunnar Persson och Per-Erik Björk.
Till revisorssuppleant, på ett år, valdes Joakim Nilsson.
Till valberedning, på ett år, valdes Margaretha Fastesson, Mats Karlström och
Lena Sundin.

 

*Två övriga frågor hänsköts till utemiljögruppen, nämligen frågor om besöksparkeringar och källarhustrapporna.

 

Inventering av Brf Stormhattens förråd

 

Styrelsen håller just nu på med en inventering av Brf Stormhattens förråd. Till varje lägenhet hör det två förråd varav det ena förrådet är ett matkällarförråd. Alla andra förråd tillhör bostadsrättsföreningen som hyr ut dem som extra förråd till medlemmar som har extra behov av förrådsutrymme. De förråd som är tomma men tillhör lägenheterna får inte användas av andra än lägenhetsinnehavaren

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


 

 

Mars 2010

 

Problem med inläsning av hushållens el-förbrukning

 

Problem har uppstått med inläsning av hushållens el-förbrukning efter installationen av de nya mätarna. Därför kan ingen debitering av el-förbrukningen ske på april aviseringen. Vi har nu gett Deloitte direktiv att debitera hushållens el-förbrukning på särskilda el-debiterings avier så fort felet är åtgärdat.

 

Styrelsen har beslutat att hänskjuta tre frågor till årsmötet den
22 April
Följande tre frågor har styrelsen beslutat hänskjuta till Brf Stormhattens årsmöte; Fastställande av en beslutskompetensordning för Brf Stormhatten, fastställande av en ekonomisk ordning för Brf Stormhatten samt installation av frånluftsfläktar för att motverka radon, fukt- och mögelskador.

 

Tre motioner har inkommit till styrelsen
Tre inkomna motioner har behandlats av styrelsen som därefter läggs till årsmötet för beslut

 

Muntligt serviceavtal med Zervit
Vi har tillsvidare knutit ett muntligt serviceavtal med Zervit på Norra Torlandsgatan 9,angående de boendes bredbandsutrustning som därmed kan få billigare felavhjälpning om Brf Stormhatten lämnas som referens. Vid problem med er fiberconverter, el-adapter eller dator kan ni få hjälp från Zervit på telefon nr: 063-636 32 20 eller 636 3221. Artikel benämningar på den bredbandsutrustning som finns i lägenheterna och som tillhör lägenhetsinnehavaren är;
Fiber-converter med tillhörande kit, SC multimode TP (RJ45).
El-adapter 230 V, till 5 Volt DC, 2 Ampere.

 

Försäljning av Brf Stormhattens ljusgröna lusthus
Den extra föreningsstämman, 2009-10-01 beslutade att sälja Brf Stormhattens ljusgröna lusthus som är placerad mellan A- och B-husen. Styrelsen har därefter beslutat att i första hand erbjuda de boende i Brf Stormhatten att köpa lusthuset. Intresserade medlemmar i Brf Stormhatten har därför möjlighet att lämna anbud på lusthuset fram till den 31 april. Det nedskrivna anbudet lämnas till vicevärds-lokalen.

 

Nedskräpning av cigarettfimpar utanför E-huset
Det är inte tillåtet att skräpa ner med fimpar utanför porten. Alla som röker utanför porten måste ha en medhavd ask kopp att fimpa i.

 

Nästa styrelsemöte:
Torsdagen den 22 April, 2010, konstituerande styrelsemöte

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 

 


 

Februari 2010

 
Höjning av el avgiften.

 

För mätperiod Nov/09-Jan/10 med avisering i april månad, blir det en höjning av el-avgiften till 80.6 öre/kWh, (elpris 46.0 öre/kWh + energiskatt 18,5 öre kWh + moms 16,1 öre kWh = 80.6 öre/kWh). Troligen kommer det höjda el-priset att ligga kvar under de kalla vintermånaderna, 2010.

 

Årsavgift för el abonnemang 100 kronor per hushåll.

 

årsavgiften för el-abonnemang på 100 kr/år och hushåll, debiterades inte hushållen för 2009. För 2010 kommer hushållen att debiteras en års (el-abonnemangs)avgift på 100 kronor, antingen med en fast avgift på 100 kronor en gång under året eller med en fast avgift på 25 kronor utslaget på fyra aviseringar, april, juli, oktober och januari, detta beroende på hur Deloitte administrativt kan hantera detta bäst. Enär års(el-abonnemangs)avgiften på 100 kronor/år ligger kvar för hushållen så har nätavgiften på 650 kronor per år och hushåll försvunnit. Med det nya el-systemet så finns det endast fyra nätavgifter kvar (en nätavgift för de fyra el-centralerna) som betalas av Brf Stormhatten.

 

Tilllufts ventilerna måste alltid vara öppna för att motverka mögel och radon.

 

Tilllufts ventilerna i lägenheterna ovanför fönster i vardags- och sovrum måste alltid vara öppna med rena (utbytta) filter. Med en bra luftomsättning i lägenheterna motverkas risker med mögel och radon. Efter bytet av fönster och ytterdörrar på

90-talet blev lägenheterna i Brf Stormhatten tätare. Därför är det viktigt att frånlufts- och tillufts ventilerna fungerar som de ska och alltid är öppna.

 

Styrelsens förslag till årsredovisning för 2010.

 

Styrelsen antog ett förslag till årsredovisning för 2009. Styrelsens årsredovisning kommer nu att med revisorernas berättelse läggas till föreningsstämman (årsmötet)

för beslut.

Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 18 mars, 2010

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 

 


 

Januari 2010

 

Rekordlåga räntor för Brf Stormhattens bostadslån

 

Räntan på Brf Stormhattens lånekrediter är nu nere på 1.39 %. Antagligen de lägsta räntorna vi haft i Brf Stormhattens historia.

 

Inventering av förråden

 

Inventering av alla förråd pågår för uppdatering av förrådsregistret.

 

Lägenhetsöverlåtelser

 

Det gjordes en lägenhetsöverlåtelse under Januari 2010.

 

Beslut på styrelsemöte 2010-01-28

 

Beslut om Budget för 2010

 

Styrelsen antog ett förslag till Budget för 2010. På december mötet antogs ett förslag till Verksamhetsplan för 2010. Båda förslagen kommer att läggas till Föreningsstämman för beslut.

 

Besluts- och Ekonomisk ordning

 

Styrelsen beslutade om en besluts- och ekonomisk ordning för Brf Stormhatten.

 

Underlag till valberedning

 

Ett underlag till valberedning sammanställdes inför årsmötet 2010.

 

Föreningsstämma 2010

 

Brf Stormhattens föreningsstämma (årsmöte) är beslutat att hållas Torsdagen den

22 April. Så nu är det dags att börja tänka på motionsskrivande och nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning. Senaste datum för inlämnande av motioner och nomineringar är den 14 Mars, 2010.

 

Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 24 Februari, 2010

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


December 2009

Installationen av termostatstyrda ventiler och tryckstyrda cirkulations pumpar är nu klar

 

Vi kommer nu att besikta det gjorda jobbet. Ni som har något problem, med ljud eller temperatur, kan redan nu höra av er till Johnny 070-601 04 35 eller BoÖrjan 070-628 79 42.

 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2010

 

Styrelsesammanträden för 2010

 

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 28 Januari

Budget  för 2010 / Underlag till valberedning

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 24 Februari

Verksamhetsberättelse för 2009 / Revision

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 18 Mars

Motions behandling / årsmöteshandlingar

Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 22 April

årsmöte 2010

Konstituerande styrelsemöte

Torsdagen den 22 April

Konstituering av den nya styrelsen

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 20 Maj

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 03 Juni

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 26 Augusti

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 23 September

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 14 Oktober

Ekonomisk halvårs rapport

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 11 November

Styrelse sammanträde

Torsdagen den 02 December

Verksamhetsplan för 2011

 

Arbetsgrupp med uppgift att se över Brf Stormhattens utemiljö under 2010

 

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp, som under 2010 ska jobba med en översyn av Brf. Stormhattens utemiljö. Arbetsgruppen består av en representant från respektive hus samt tre representanter från styrelsen. Arbetsgruppens arbetsuppgifter blir att se över Brf Stormhattens utemiljö i sin helhet och lägga ett enhetligt förslag till åtgärder. Representanter i arbetsgruppen är Kicki Wikström sammankallande, Per Lönn styrelsen, Ingrid Stafrèn styrelsen, Ute Dose hus A, Joakim Nilsson hus B, Lena Sundin hus C, Steen Viberg hus D och Patrik Nyberg hus E.

 

Anslutning av Brf Stormhattens bredbandsnät till Jämtkrafts stadsnät

 

Anslutning av Brf Stormhattens bredbandsnät till Jämtkrafts stadsnät kommer att ske under 2010. De som idag är anslutna till Brf. Stormhattens bredbandsnät blir då kunder hos Jämtkraft Telecom.

 

God Jul och

Gott Nytt år,

önskar

styrelsen

Brf Stormhatten

 


November 2009

Höjda fjärrvärmeavgifter från 1 Januari 2010

 

Det blir höjda fjärrvärmeavgifter fr.o.m. 1 Januari, 2010, med 9 %. Prisjusteringen görs främst på de fasta avgifterna och effektavgiften.

 

Sänkta elavgifter för nästa debiteringsperiod

 

El kostnad för nästa debiteringsperiod, fr.o.m 1 November, 2009 t.o.m. 1 Februari, 2010, blir 75.8 öre/kWh   -  uppdelat på; elpris 42.0 öre/kWh + energiskatt 18.6 öre/kWh + moms 15.2 öre/kWh.

 

Garantibesiktningen av det nya el-systemet

 

Resultatet av den 2-åriga garantibesiktningen blev 10 småfel (klämskador m.m.) som åtgärdades direkt. Till detta kommer ett byte av de icke läsbara elmätarna i alla lägenheter att göras, förhoppningsvis före jul.

 

Byte till termostatstyrda ventiler och tryckstyrda cirkulationspumpar

 

Arbetet med byte till temostatstyrda ventiler är nästan klart, endast Hus C är kvar.

Styrelsen har även beslutat att byta till tryckstyrda cirkulationspumpar så att ”pipljudet” försvinner i våra radiatorer plus att de nya pumparna är mera energismarta.

Arbetet med ventilbytet utgör även en översyn av radiatorernas kondition. Till dags dato har fyra läckande radiatorer fått bytas ut.

 

Förbättringsfärg efter bytet av ventiler på våra radiatorer

 

Färg finns att hämta hos Johnny för er som vill stryka på förbättringsfärg på termostatventilernas anslutningsrör till era radiatorer. Om ni inte själv vill förbättrings måla så kan Johnny hjälpa er med detta. Om det skvalar i radiatorerna kan Johnny även hjälpa er med luftning av radiatorerna. Tel. till Johnny är 070-601 04 35.

 

Gemensam julgran från 1 advent

 

Styrelsen beslöt att vi ska införskaffa en gemensam julgran, på fastigheten, till den första advent.

 

Snöberedskap, vintern 2009-2010

 

Styrelsen beslöt att vi på Brf Stormhatten ska ha snöberedskap vintern 2009-2010.

De som kommer att sköta snöberedskapen blir, förutom fastighetsskötare Johnny Jonsson, även Per Lönn som medhjälpare.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


Oktober 2009

Beslut som togs på Brf Stormhattens Extra Föreningsstämma
den 1 oktober och styrelsemötet den 15 Oktober

 

·         Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att på sikt ansluta Brf Stormhattens bredbandsnät till Jämtkrafts stadsnät.

·         Stämman beslöt att vi inte ska installera kodlås på våra portar. Däremot kan vi med våra tidur låsa portarna vid tider på dygnet då vi anser behov finnes för detta.

·         Vad gäller behov av en utbyggnad av bilplatser inom Brf Stormhatten kom stämman fram till att det vore lämpligast med en utbyggnad av 4 besöksparker-ingar mellan hus A och E. Frågan bordlades därefter tillsvidare pga. att det finns ej några budgeterade pengar för en utbyggnad i nuläget.

·         Styrelsen bordlade frågan angående planering av vår utemiljö. Förutom bordläggning så beslöt styrelsen att vi bör sälja lusthuset som till mesta delen används av öldrickande ungdomar. Styrelsen beslöt den 15 oktober att en arbetsgrupp för planering av Brf Stormhattens utemiljö ska tillsättas. Arbetsgruppen ska bestå av en representant från hus A, B, C, D, respektive E, plus 2-3 representanter från styrelsen. Ni som är intresserade att vara med i arbetsgruppen kan höra av er på tel. 070-628 79 42 eller lägga en anmälnings lapp i vicevärdslokalens brevlåda.

·         Stämman valde en tredje representant till valberedningen som blev Lena Sundin. Valberedningen består sålunda av Margaretha Fastesson, hus A – Mats Karlström, hus B – Lena Sundin, hus C.

 

Pågående, tidigare beslutade, verksamheter inom Brf Stormhatten

 

·         Just nu pågår installation av termostatstyrda ventiler till våra radiatorer (värme element) I skrivande stund är B-huset klart och i början av vecka 43, blir A-huset klart. Därefter påbörjas arbetet i E-huset. Byte av ventiler görs för att spara energi (en jämnare värmeåtergivning) men även av säkerhets skäl då läckor tidigare uppkommit i våra 50 år de gamla radiatorer/ventiler. Utöver installationen av de termostatstyrda ventilerna får vi en översyn av värmesystemet där vi redan bytt ut en läckande radiator plus några fast rostade luftventiler.

 

·         Just nu pågår även mätning av radon strålning i Brf Stormhattens byggnader.
Radon strålningen mäts i becquerel per kubikmeter med ett undre gränsvärde på 200 becquerel/m3.I dagarna har EU gått ut med en rekommendation om ett gränsvärde på 100 becquerel/m3, vilket gör det ännu mer angeläget att genomföra vår tidigare beslutade radonmätning. 30 mätpaket (mätobjekt) är utplacerade i lägenheter och källarutrymmen. Radonmätningen beräknas pågå fram till den 11 december då vi hämtar in mätpaketen för att därefter sända dem till Göteborg för analys.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,

gm BoÖrjan Försth, ordf.

 


Till toppen

Home

Tillbaka hem