Bo-Info 2015

BO-INFO BRF. STORMHATTEN

Information om vad som hände 2015 i vår bostadsrättsförening.

 

December 2015

 

Jämtkrafts fjärrvärmekostnader
I förhandling har Jämtkraft lovat att inte höja priset på fjärrvärmepriset per MWh de kommande 2 åren. De presenterade också en ny prismodell från år 2016, som bygger på ett billigare pris för ett jämnare effektuttag. Ju lägre temperatur vattnet har efter att ha lämnat vår fjärrvärmeanläggning, ju mer resurssnål och välskött är den. Ju mer värme som tas ur vattnet som passerar vår fjärrvärme anläggning desto lägre blir vatten flödet. Detta mäts på en Q/W-skala. Ju lägre medelvärde Q/W har ju lägre kostnad blir det. I och med tilläggsisoleringen av våra nya fasader kommer vi också att spara ytterligare uppvärmningskostnader i framtiden.
 
Vattenläcka / El avbrott - måndag-tisdag 23-24/11
Brf Blomängen fick vattenläcka därefter vid grävning, el avbrott som påverkade el-Försörjningen ända fram till travet. De fick vattenförsörjning av oss Nåndag-Tisdag.
 
Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar
Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet B2 godkänns Ingela Sjöberg som ny medlem säljare är Ingegerd Strömstedt-Preziuso. Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D5 godkänns Olle Forsavall och Magdalena Forsavall som nya medlemmar, säljare är Rwsh Rashid.
 
Iaktta försiktighet med levande ljus under de kommande helgerna
Tänk på att släcka levande ljus innan ni går till sängs. De flesta bränder i Sverige under jul/nyårshelgerna orsakas av levande ljus.
 
Se Brf Stormhattens policy för Brandskydd
Brandsäkerhet på nästa sida...
 
Nästa styrelsesammanträde
Tisdagen, den 19. Januari 2016.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Nobember 2015

 
Beslut tagna på Brf Stormhattens halvårsmöte 2015
Brf Stormhattens halvårsmöte hölls den 19. November med tio mötesdeltagare närvarande. Följande beslut togs på mötet: Bifall till styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016. Bifall till styrelsens förslag till budget för år 2016.
Vid medlemsmötet 2014 antogs att renoveringen av fasader och balkonger skulle innebära en höjning av årsavgiften med totalt 20 procent vilket skulle delas på två höjnings tillfällen. Istället för en höjning med 10 procent den 1. januari, 2016 beslutade halvårsmötet, på styrelsens förslag, en höjning med 5 procent istället,
vilket kommer att innebära en höjning med 5 procent även nästa år.
Mötet hänsköt frågan om antal tvättider i B-hus till Andy Au, att undersöka saken.
Mötet hänsköt frågan om vindskydd till gröna gruppen.
 
Slutbesiktning gjord av Hus C, D och E den 1. Oktober
Resultatet av den gjorda slutbesiktningen av C, D och E-husen blev att sex fönster, som ej fungerade bra, ska bytas ut till maximal, compactfönster samt lagning av några uppkomna sprickor. I övrigt ska återställning av gräsmattorna göras efter renoveringen och bekostas av Bygg & Fasad.
 
Höjning av kommunens vattentaxa
Nästa år kommer kommunens vattentaxa att höjas med sex procent.
 
Extra dränering runt C- och D-hus
Den omgjorda dräneringen runt C- och D-husen är nu klar.
 
Snö- och sand beredskap vintern 2015/16
Även vintern 2015/16 blir det Lars-Oves entreprenader som kommer att sköta snöröjnings- och sandnings beredskapen.
 
Gemensam julbelysning
Styrelsen beslutade att även i år bekläda flaggstången med ljussättning, fr.o.m. första advent.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter försäljning av lägenhet E12 har styrelsen godkänt Peter Bragde som ny medlem. Säljare var Mary Wennermo:s dödsbo.
 
Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde:
Måndagen, den 30. December.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Oktober 2015

 
Extra kostnad för Brf Stormhatten på grund av att vi inte fick använda standard utrustning till balkongerna.
På grund av att kommunen har beslutat om bevarande status, i 50-tals miljö, för kvarteret Stormhatten så fick vi inte använda standard utförande till balkongerna, balkongfronter och räcken. Dagens standard för balkongfronter består av stuccer-ad plåt vilket vi inte fick använda utan istället en slät plåt som tidigare, vilket ökade kostnaden med 99 370 kronor. Dessutom fick vi lackera om balkongräck-ena så de inte sticker ut för mycket.
 
Den tidigare dräneringen kring C- D och E-hus var dåligt gjorda.
Husgrunderna, socklarna på C- D och E-husen var angripna av fuktskador på grund av en dålig tidigare dränering. Fyllningen kring grunderna hade gjorts med sand med betongplattor ovanpå. Detta gjorde att fukten inte kunde tränga upp på ett naturligt sätt vilket påverkade husgrunderna negativt. Därför fick vi reparera husgrunderna innan målning till en extra kostnad. Vi kommer också att måste dränera om med singel istället för sand. E-husets sockel kommer att behandlas och målas till våren.
 
Styrelsebeslut om snöberedskap vintern 2014/15
Styrelsen beslutade att lägga ut snö- och is beredskap vintern 2015/16 på extern entreprenör.
 
Godkännande av uthyrning i andra hand
Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av Lgh E6, Sabel/Plantinger. Skälet för andrahands uthyrning är studier på annan ort.
 
Glöm ej att ta ur era sladdar ur motorvärmaruttagen när de inte används.
De som lämnar kvar sina motorvärmarsladdar i uttagen kommer att plockas bort och får hämtas hos vaktmästaren. Motorvärmarsladdarna får inte hänga kvar när de inte används pga. barnsäkerhet och kommande snöröjning.
 
Soppåsar ska till miljöhuset och inte till sopkorgarna ute.
Lägg inte era sopor i sopkorgarna ute, ta dem istället till miljöhuset.
 
Vik först ihop era kartonger innan ni slänger dem i miljöhusets container
Kartonger bör vikas ihop först innan de slängs i wellpappscontainern i miljöhuset,
så de inte tar så stor plats.
 
Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde: Tisdagen, den 03. November.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

September 2015

 
Sprickor i innerväggar och fönster som inte går att stänga
Det har visat sig att några fönster inte går att stänga samt att det uppkommit sprickor i innerväggarna efter renoveringen av fasader och balkonger i C, D och E-husen.
Ni som har fått dessa problem men inte hört av er till oss måste meddela detta till vaktmästaren på tel 070-601 04 35 eller till mig, på tel 070-628 79 42 eller direkt till vicevärdskontoret, så snart som möjligt. Vi måste ha dessa rapporter från er som har dessa problem i era lägenheter fortast möjligt så vi får ta upp det på slutbesiktningen den 1 Oktober.
 
Vaktmästare/fastigskötare Tommie Berglund har semester vecka 38
Vaktmästare/fastighetsskötare, Tommie Berglund har semester nästkommande vecka 38. Vid akuta fall får ni ringa mig, vicevärd BoÖrjan Försth, på tel. 070-628 79 42, 063-851 21 eller till vicevärdskontoret.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter försäljning av lägenhet A18 har Inger Wallin godkänts som ny medlem. Säljare var Emil Wallin.
Efter försäljning av lägenhet A13 har Anton Johansson godkänts som ny medlem. Säljare var Helena Lindström.
Efter försäljning av lägenhet B20 har Jimi Larsson godkänts som ny medlem. Säljare var Elsie Persson.
Efter försäljning av lägenhet A3 har Alexander Nilsson godkänts som ny medlem. Säljare var Mikael Backlund.
Efter försäljning av lägenhet E6 har Petter och Anna Plantinger godkänts som nya medlemmar. Säljare var Jan och Maria Duvdahl.
 
Godkännande av uthyrning i andra hand
Styrelsen har godkänt förlängning av andrahands uthyrning, med ytterligare ett år, av lägenhet C17, Allan Norberg som därefter har för avsikt att bosätta sig i sin lägenhet.
Styrelsen har godkänt förlängning av andrahands uthyrning av lägenhet D02, Lotta Englund, fram till årsskiftet.
 
Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 15 Oktober.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Augusti 2015

 
Genomgående sprickor i E-husets fasader p.g.a. balkong reparationer
Det har blivit genomgående sprickor i några lägenheter i E-husets fasad p.g.a. de vibrationer som uppkommer i och med renoveringen av fasader och balkonger. Dessa sprickor kommer att åtgärdas.
 
Renovering av balkonggolv/fundament
Balkong golvens undersidor, framkanter och översidor är ytbehandlade med Sto Betoflex, samt Sto BF 100. Detta för att de bättre ska motstå olika angrepp från väder och vind. För att det inte ska uppstå mekaniska repor på balkonggolvens översidor så rekommenderar vi att lägenhets innehavare lägger trätrall eller små plattor av plast-material för att skydda balkonggolvet från mekanisk åverkan som därmed kan utgöra angreppspunkter från väder och vind, särskilt fukt som tränger ner i betongen.
Balkonggolvens undersidor är även ytbehandlade med Sto GW 100 samt med Sto V1000 i vit kulör.
Har det blivit någon miss i balkongernas ytbehandling kommer det att åtgärdas.
 
Husens grunder i C, D och E husen har reparerats på grund av skador
Husens grunder i C, D och E husen har reparerats p.g.a. fuktskador. För drygt 20 år sedan dränerades det kring A- och B-husens grunder, men inte kring C, D och E-husens grunder. Därför har det uppstått skador på C, D och E-husens grunder p.g.a. av för mycket fukt och vatten som trängt in i betongen.
 
Snart klart för slutbesiktning av fasader och balkonger i C, D och E-husen
Slutbesiktning kommer troligen att ske i slutet av september månad då C, D och E-husens reparation av fasader och balkonger är klara. Bygg & Fasad har gjort en förfrågan om att få ha kvar sina baracker bakom höghuset över vintern, fram till våren 2016 då de påbörjar reparationen av fasader och balkonger på hus A och B.
 
Gatunumren vid varje port placeras på de nya armaturerna
För att skona den nya fasaden och gatunumren ska synas även mörka kvällar placeras numren under armaturerna vid varje port.

 

 

Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte kommer att hållas Tisdag, den 1 September 2015
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Juli 2015

 
Om montering på den nya fasaden måste ske ska det göras enligt nedanstående monteringsritning
Den nyrenoverade fasaden är ömtåligare för montering av allahanda saker på än den gamla fasaden. Om något ändå ska monteras på din balkongfasad bör det görats enligt nedanstående monteringskonstruktion.

 

 

 

Rättelse
Suppleant i styrelsen är Lena Almqvist och inte Lena Almgren som det stod i senaste Bo-Info, juni, nr 6.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Juni 2015

 
Nya styrelsen
(Foto och namn på den nya styrelsen finns som länk på Stormhattens hemsida;)
http://www.stormhatten.se/lankar01.html
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar
Styrelsen godkände Gunilla Westeborn, C13 och Simon Persson, A15 som nya medlemmar i Brf Stormhatten. Säljare var Anette Björne och Gunnar Hammarberg.
 
Pågående renovering av balkonger och fasader
De monterade vädringshängarna, lampor, mm. som de boende har på sina balkongfasader har styrelsen beslutat att återställa utan kostnad, för de boende som vill ha dessa återmonterade med hjälp av Bygg & Fasad. De nya fasaderna är porösa och inte lämplig att montera tyngre saker på. Därför ska all montering
göras med professionell hjälp och enligt föreskrift, som görs med hårdmaterial plattor att fästa på, vilket inte förstör fasaderna. Det bästa är att i framtiden använda andra lösningar än balkongfasaden för montering av diverse tyngre saker på balkongerna.
 
Vikarie för Tommie Berglund under hans semester i sommar
Styrelsen har utsett Johnny Jonsson, vår tidigare fastighetsskötare, som vikarie under fastighetsskötare Tommie Berglunds semester, veckorna 27, 28 29 och 30.
 
Tidsplanen håller för balkong- och fasadrenoveringen
Nuvarande vecka, nr 25 påbörjas montering av räcken och fronter på C- och D-husens balkonger. De boende bör då kunna använda sina balkonger senast före månadsskiftet juni/juli, eller kanske till midsommar. En felleverans gjorde att
balkongräckena/fronterna försenades något.
 
Motion 1 och 2 samt förslag från gröna gruppen
Styrelsen kommer att påbörja arbetet med motion 1 och 2 till hösten. De förslag som finns i motionerna kommer att utredas av styrelsen. Därefter kommer styrelsen att lägga ett förslag till årsmötet för beslut. Kräver det av styrelsen utredda motionsförslagen en stadgeändring måste förslaget behandlas av två på varandra kommande medlemsmöten. Den del av förslaget från gröna gruppen, som är antaget av årsmötet, kommer att verkställas så snart det är möjligt. Vissa delar av förslaget blir förhindrad under de närmaste åren p.g.a. att Fasad & Bygg måste använda gräsmattorna för avlastning.
 
Nytt avtal ger IT-rabatt till våra medlemmar i Brf Stormhatten
Genom Bostadsrätterna kan vi få bra rabatter till föreningens medlemmar, genom ett samarbetsavtal med Hewlett-Packard. Avtalet med HP innebär att föreningens medlemmar har fått tillgång till en online-butik där de kan handla till fördelaktiga priser. Detta specialerbjudande finns på bostadsratterna.se, under fliken För medlemmar, sedan Medlemsförmåner. Om ni har frågor kan ni vända er till vicevärdskontoret.

 

Styrelsen önskar alla boende i Brf Stormhatten
en SKÖN SOMMAR och
en HÄRLIG SEMESTER
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Maj 2015

 
BRF STORMHATTENS ÅRSMÖTE
28 medlemmar hade hörsammat årsmötet.
Årsmötesordföranden fick svårt att hålla mötesförhandlingarna till den fastställda dagordningen då några medlemmar ifrågasatte Brf Stormhattens majoritetsbeslut från förra årets medlemsmöte. Årsmötets funktion är att ta viktiga beslut och inte smutskasta föreningens medlemmar, vilket gjordes i år, liksom i fjol. Den som fortsättningsvis har för avsikt att använda årsmötet för smutskastning rekommenderas att sluta med detta, eller stanna hemma. Styrelsens årsredovisning för 2014 godkändes, liksom budget och verksamhetsplan för år 2015-16. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet, för det gångna verksamhetsåret.
 
Följande val av förtroendevalda i BRF Stormhatten förrättades:
Styrelseordförande, BoÖrjan Försth
Styrelsesekreterare, Maria Laurin
Styrelseledamöter, Andy Au och Ihab Korokji. Bo Berglund har ett år kvar som styrelseledamot.
Revisorer, Per-Erik Björk och Joakim Nilsson samt ersättare Gunnar Persson.
Valberedning, Marielle Åkervall och Lena Sundin.
 
Motioner - förslag
Motion 1 och 2 hänsköts till styrelsen för vidare utredning.
Gröna gruppens förslag antogs gällande pkt 1,2, 4, 5, samt att en kostnadskalkyl måste bifogas förslaget.
 
Årsmötesprotokoll
Det justerade årsmötesprotokollet finns nu uppsatt på alla anslagstavlor.
 
Omsättning av Brf Stormhattens lån
Vårt nya lån på 15 miljoner samt våra gamla lån på 10 miljoner är nu omsatta till en ränta på 1 % vilket minskar föreningens kostnader, avsevärt.
 
De nya fasaderna - ömtålig för mekanisk upphängning av tunga grejer
Som vi redan gått ut med till hus C/D om återmontering av klädhängare på balkongfasaderna så har Bygg & Fasad hjälpt till med detta. Vi rekommenderar att ni inte själva monterar tunga grejer på de nya balkongfasaderna, då de kan trasas sönder. För detta behövs det professionell hjälp.
Om ni har frågor om detta hör av er till Tommie-vaktmästare på 070-601 04 35 el. undertecknad på 070-628 79 42.
 
Semestervikarie för fastighetsskötare, Tommie Berglund, v 26, 27, 28, 29
Den som är intresserad av att jobba som semestervikarie i sommar, som fastighetsskötare/trapp-
städare veckorna 26, 27, 28, 29, kan höra av er till undertecknad, senast den 31 Maj.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet A04 har Eva Hallin godkänts som ny medlem i Brf Storm-
hatten. Säljare var Håkan och Alexandra Borgsten.
 
Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas Tisdagen den 26 maj, 2015.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

April 2015

 

Brf Stormhattens Föreningsstämma (Årsmöte) 23 April, 2015
Brf Stormhattens Föreningsstämma (Årsmöte) kommer att hållas Torsdagen den 23 April, 2014 i föreningslokalen Stormlyktan, kl. 19 00. Boka tid för årsmötet i din almanacka nu. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om den pågående renoveringen av fasader och balkonger, samt därefter kaffe/the/ och smörgåstårta. Årsmöteshandlingarna kommer att vara ute hos medlemmarna i stadgeenlig tid.
 
Förvanskningsförbud för Brf Stormhatten
Brf Stormhatten har fått ett förvanskningsförbud där balkongerna utgör en stor del av byggnadernas uttryck. Därmed är inte nya eller förstorade balkonger, med eventuell inglasning, en möjlighet enligt kommunens bygglovsarkitekt, Erik Blomqvist. Även grannföreningen, Blåhaken på andra sidan Tegelbruksgränd, har fått avslag på sin bygglovsansökan för nya inglasade balkonger.
I vår offertbeställning från Bygg och Fasad ingick dagens standard produkter för renovering av balkonger. Nu har det visat sig att kommunens bygglovsarkitekter inte godkänner den standard modell med ”stuccerade” fasadplåtar till balkongerna som vi beställde. De godkänner inte heller den färg styrelsen vald till balkongräckena. Kommunens bygglovsarkitekter menar att vi måste behålla den gröna färgen på balkongerna men också att balkongräckena måste vara gröna istället för vår valda svarta färg, vilket vi tycker skulle ge ett trevligare intryck. Detta innebär en merkostnad för oss för specialbeställda fasadplåtar och omlackering av balkongräckena.
 
Ökade kostnader för kommunens vatten
Östersunds kommuns tekniska förvaltning har aviserat att en höjning kommer att ske på vår vattenförbrukning.
 
Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Maria Laurin B15 och Marielle Palmqvist B5 som nya medlemmar i Brf Stormhatten. Säljare har varit Stig Hermansson och Lucas Collins.
 
Nästa styrelsemöten:
Konstituerande styrelsemöte, Torsdagen den 23 April
Ordinarie styrelsesammanträde, Torsdagen den 28 maj.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Mars 2015

 

Montering av byggställningar på hus C, D och E, påbörjas vecka 13
Vecka 13, måndagen den 23 mars börjar byggställningar att resas på hus C, D och E. Senast måndagen den 23 mars måste då balkonger och fasaderna innanför balkongerna vara rensade från allt såsom lampor, blomlådor, antenner mm.
 
Parkeringsplatserna mot Krondikesvägen flyttas under sommarhalvåret
Jag har förhandlat med ICA-blåcenter om att, under sommarhalvåret (v 13 till v 42) få använda 10 av deras p-platser för de av våra medlemmar som har p-platserna; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mot Krondikesvägen 30 och 32. P-platserna 60 till 69 kommer inte att kunna användas fr.o.m. vecka 13 då byggställningar kommer att monteras på hus C, D och E. Hyrestagarna av p-platserna 60 till 69 kommer att få tilldelad lappar för fri parkering på ICA:s parkeringsplatser.
 
Bevarandestatus för grannskapet Stormhatten
Östersunds kommun, Plan och bygg, kommer att besluta om bevarande status för grannskapet ”Stormhatten” som består av Brf Daggkåpan, Brf Blomängen samt Brf Stormhatten.
Bevarandestatus innebär att inga åtgärder får göras som förändrar utseendet markant på våra fastighetsbyggnaders tidstypiska 50-tals miljö.
 
Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Maria Laurin som ny medlem i Brf Stormhatten. Säljare har varit Stig Hermansson.
 
Av styrelsen godkända andrahandsuthyrningar
Styrelsen har godkänt att Rwsh Rashid får hyra ut sin lägenhet i andra hand till Johanna Sätter under tiden 1 maj till 31 augusti. Skälet till andrahandsuthyrningen är utlandsstudier.
 
Hyresinbetalningar
Var noga med att använda rätt hyresavi vid inbetalning. OCR - numret är unikt för varje avi och måste därför vara angiven på inbetalningen för att den maskinella avläsningen av hyresinbetalningar sak fungera.
 
Vid lägenhetsförsäljning
Innan ni annonserar ut lägenheten eller lämnar den till mäklare måste ni kontakta
Vicevärden. Vicevärdskontoret är öppet: Måndagar, kl. 18 00-19 00.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

Februari 2015

 

Åtgärder och byggtider för renovering av fasader och balkonger

 

Lyftplan – Etapp 1, 2015, April – Oktober. Hus C, D och E, innehållande 55 lgh.
Färdigställd för slutbesiktning 2015-10-19.
Lyftplan – Etapp 2, 2016, April – Oktober. Hus B och A, innehållande 60 lgh.
Färdigställd för slutbesiktning 2016-10-19.

                                                                               

Preliminär tids- och åtgärdsplan för år 2015, Etapp 1, hus C, D och E.
1/ Byggställningar påbörjas vecka 12 om vädret tillåter.
2/ Direkt efter påsk påbörjas arbetena med balkongerna. Demontering av balkongfronter/räcken och bilning av betongplattor. Då bör också lägenhetsinnehavarnaha rensat sina balkonger från diverse föremål på balkongfasader- golv och räcken.
3/ Högtryckstvätt av sockel och avfärgning med STO Jumbosil. Tilläggsisolering med brandsäker ”Innodrain” och puts med Sto systemputs samt ytputs med 2 mm
Lotusan K2.0” Fönsterbleck byts ut till nya måttanpassade i standardkulör samt stuprör som även de byts ut till nya i standardkulör. Vid tak till källartrappor görs nya beslag samt krönbeslag på höghus byts ut till nytt i standardkulör.
Högtryckstvättning av balkongers över- och undersidor. Alla sprickor i betongplattor sågas upp och ilagas med Sto Crete GM-SM. Översidor, framkanter och undersidor behandlas med Sto Betoflex och Sto BF 100. Alla undersidor behandlas därefter med Sto GW samt med Sto V100 i vit kulör. Under renoveringstiden går ej balkongerna att användas av de boende.
4/ Till sist monteras de nya fronterna/räckena på balkongerna av stuccerad PVF2-lackerad aluminiumplåt.
Finansiering enl. plan, med lån på 15 miljoner kronor till en förhandlad räntesats på mellan 1.0 - 1,5 procent beroende på bindningstid samt med en förlängd amorteringstid på lånet till 40 år.
En beräknad hyreshöjning med tio procent kommer att ske den 1 april, 2015.

 

 
Styrelsens förslag till Budget för de kommande verksamhetsåren
På styrelsemöte den 05 Februari fastställde styrelsen ett förslag till budget för år 2015 samt en prognostiserad långtidsbudget för år 2016, 2017, 2018. Förslaget kommer att läggas till årsmötet för beslut.
 
Sista dag för inlämnande av motioner och nomineringar inför årsmötet
Sista dag för inlämnande av motioner samt nomineringar av förtroendevalda inför årsmötet är Söndagen den 01 Mars.

 

Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 05 Mars.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Januari 2015

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015
* Renovering av fasader och balkonger. Denna underhålls investering kommer att pågå under en två års period, 2015 och 2016.
Övriga akuta underhållsåtgärder.

 

Styrelsens förslag till mötesordning för år 2015
Styrelsesammanträde, 2015-01-08       Beslut om verksamhetsplan/budget för 2015
                                                              Valunderlag till valberedningen inför årsmötet
Styrelsesammanträde, 2015-02-05       Beslut om årsredovisning/bokslut för 2014
                                                          Årsredovisningen till revisorerna för revision
Sista dag för inlämnande av motioner 2015-03-01
Styrelsesammanträde, 2015-03-05       Behandling av inkomna motioner mm.
Ordinarie föreningsstämma (Årsmöte) 2015-04-23
Styrelsesammanträde, 2015-04-23       Styrelsens konstituering
Styrelsesammanträde, 2015-05-21
Styrelsesammanträde, 2015-09-10
Styrelsesammanträde, 2015-10-15
Styrelsesammanträde, 2015-11-12
Halvårsmöte (budget och verksamhetsplan) 2015-11-19
Styrelsesammanträde, 2015-12-10

 

Kommande verksamhetsår, 2015 får vi ett nytt redovisningssystem samt budget och verksam- hetsmöte i november (halvårsmöte)

 

Byggmöte för renovering av fasader och balkonger samt tak på höghus
Vi hade ett första byggmöte den 14 januari. Då bestämdes bl.a. att renoveringen av fasader, bal- konger samt tak på höghus skulle pågå under två år, 2015 och 2016.
Entreprenören börjar med att resa byggställningar i slutet av mars, 2015, för att därefter börja med renoveringen i C/D-husi april. Vi börjar med C/D-hus för att slippa frusna vattenledningar där. Arbetet med balkonger och fasader kommer därefter att pågå under tiden april-oktober, 2015 samt april-oktober, 2016.
Ovanstående uppgifter är preliminära så vi återkommer om detta.
Det blir också en höjning av årsavgiften (månadsavgiften) från 1 april,

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Lotta Englund, lgh. D3, som ny medlem i Brf Stormhatten.
Säljare har varit Ann, Elin och Mikael Almgren.

 

Måste bli bättre ordning i våra tvättstugor
Tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna måste rengöras efter varje tvätt. Vi har upptäckt att det fuskas med detta ibland. Sopkorgarna i tvättstugorna översvämmas också ibland. Om ni har mycket skräp, tvättpåsar mm. så ta gärna med er skräpet till miljöhuset istället. 

 

Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 5 Februari, 2015
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

Till toppen

Till BO-INFO Aktuellt

Home

Tillbaka hem