Bo-Info 2016

BO-INFO BRF. STORMHATTEN

Information om vad som hände 2016 i vår bostadsrättsförening.

 

December 2016

 

Brf Stormhattens halvårsmöte den 17 November, 2016

·         Halvårsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår, 2017.

·         På frågan om att köpa fastighetsskötsel utifrån eller att fortsättningsvis ha en egen fastighetsskötare beslöt halvårsmötet att låta frågan gå på återremiss till styrelsen.

·         Halvårsmötet gjorde ett kompletteringsval av Per Lönn till sekreterare i styrelsen.

 

Snö/sandberedskap i vinter

Vi har bytt entreprenör vad gäller snö/sandberedsap vintern 2016/17, från Daniels till Torens.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar

Efter följnde lägenhetsöverlåtelser av C2 säljare Einar Wahlfors DB och B5 säljare Marielle Palmqvist har följande nya medlemmar godkänts, Leo Olofsson respektive

Joakim Larsson.

 

Vattenläcka i höghuset

En vattenläcka har uppkommit i höghuset. Skadan är anmält till Länsförsäkringar och reparation är på gång genom Rörteknik med specialister.

 

Iaktta försiktighet med levande ljus under de kommande helgerna

Tänk på att släcka levande ljus innan ni går till sängs. De flesta bränder i Sverige under jul/nyårshelgerna orsakas av levande ljus. Se nästa sida om brandskydd.

 

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Önskar styrelsen, Brf Stormhatten

 

Nästa styrelsesammanträde

Tisdagen den 19. Januari, 2017

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

November 2016

 

KALLELSE TILL HALVÅRSMÖTE TORSDAGEN den 17 NOVEMBER
KL. 19 00, FÖRENINGSLOKALEN, STORMLYKTAN. Se nedan.

 

Styrelsens beslut om höjning av p-plats och varmgarage avgift från årsskiftet

Styrelsen har beslutat om att höja månadsavgiften för p-plats med 25 kronor och varmgarage med 100 kronor från årsskiftet 2016/17.

 

Styrelsens beslut om verksamhetsplan och budget för 2017

Styrelsen har beslutat om verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 2017, att läggas till halvårsmötet för beslut.

 

Snö- och sand beredskap vintern 2016/17

Styrelsen har beslutat att även vinterrn 2016/17 anlita extern entreprenad för snö- och sand beredskap.

 

Gemensam julbelysning

Styrelsen beslutade att även i år bekläda flaggstången med ljussättning, fr.o.m. första advent.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Styrelsens godkännande av nya medlemmar

Efter lägenhetsöverlåtelser av följande lägenheter B20, B10, A15 har följande nya medlemmar godkänts: Maja Fjällgren, säljare Jimi Larsson. Håkan Jonasson, säljare Alxzandra Backlund /Alexander Bergstrand. Marcus Moberg, säljare Simon Persson.

 

Styrelsens godkännande av andrahandsuthyrning

Styrelsen har godkänt uthyrning i andra hand av lägenhet A26 Jessica Carlsson, till

Morgan Eliasson. Bostadsrättsinnehavarens skäl till uthyrning i andra hand är studier på annan ort (Canada) under tiden 16-12-01 till 17-05-31.

 

Genväg vid korsningen Krondikesvägen-Tegelbruksgränd

En del bilar som kommer från Tegelbruksgränd och ska till Stormhatten, Krondikesvägen 32 genar för att slippa korsa Krondikesvägen. Det kan vara kunder till fiskeaffären eller besökare till Stormhatten. Detta är inget ansvar för Brf Stormhattens styrelse men vi vill ändå uppmana alla fordonstrafikanter som ska till Stormhatten att följa trafikreglerna.

 

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas Torsdagen den 15 December, 2016.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

HALVÅRSMÖTE

 

Torsdagen den 17 November 2016, Kl. 19 00

Föreningslokalen, Stormlyktan, Krondikesvägen 30B Nb

 

VÄLKOMNA

1. Öppnande

2. Fråga om kallelse

3. Godkännande av närvarolista som röstlängd

4. Fastställande av dagordning – anmälan av övriga frågor under punkt 11

5. Val av två justerare av mötesprotokoll

6. Fastställande av Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 2017

7. Fastställande av förslag till årsavgift för år 2017

8. Fastställande av Budget för nästkommande verksamhetsår 2017

9. Val (kompletterande) av styrelseledamot (sekreterare i styrelsen)

10. Beslut angående framtida fastighetsskötsel på Stormhatten

11. Information från styrelsen

12. Övriga frågor/Skrivelser/Rapporter

13. Avslutning

 

 

Oktober 2016

 

Halvårsmöte Torsdagen den 17 November, 2016

Halvårsmötet den 17 November ska bl.a. besluta om verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 2017. Årsmötet 2016 uppdrog också till styrelsen att ta fram offert på fastighetsskötare tjänster för Brf Stormhatten att lämnas till halvårmötet för behandling. Marielle Åkervall som är sekreterare i styrelsen kom-mer att flytta från Stormhatten under oktober månad. Därför behöver vi göra ett kompletteringsval av ny styrelseledamot/sekreterare till styrelsen, på halvårsmötet. Är det någon boende medlem i Brf Stormhatten som är intresserad av att ta på sig uppdrag i styrelsen, gärna som sekreterare, så hör av er till valberedningen/ Lena Sundin eller till styrelsen.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Godkännande av nya medlemmar

Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D15 godkänner styrelsen Karin Kämpedal.

Molander och Sandra Molander till nya medlemmar. Säljare var Ingrid Persson och Karin Olsson.

Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D1 godkänner styrelsen Irma och Örjan Hoflin till nya medlemmar. Säljare var Malin Norlander och Joel Norman.

 

Styrelsens godkännande av uthyrning i andra hand

Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av lägenhet C12 ägd av Anders Sahlin fram till den 31 Mars 2017. Skälet till andrahandsuthyrning är prov-sammanboende med flickvän på annan ort.

 

Motorvärmaraggregaten till p-platserna på B-husets gavel blev stulna

Motorvärmaraggregaten till sex p-platser på B-husets gavel demonterades i våras för renovering av fasaden och skulle därefter monteras på stolpar när underhålls-renoveringen var klar. Men någon klåfingrig har varit framme och stulit motor-

värmaraggregaten så vi har fått köpt nya till en kostnad av 10 000 kronor.

 

Vi har problem med tjuvar på området

En toalett ring i höghusets tvättstuga har blivit stulen samt presenningen över den nyinköpta grillen likaså. Glasbehållaren med vev till rökluckan i höghuset vars glas har blivit krossat två gånger utan anledning. Allt som stjäls och förstörs blir till extra kostnader för föreningen som gör att vi kanske måste höja månads-avgiften.

 

Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 1 November, 2016

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Juli/Augusti 2016

 

Renoveringen av fasader, balkonger på A- och B-hus samt tak på A-hus nu klart

 

Slutbesiktning av fasader och balkonger gjordes den 6. September på A- och B-hus.

Slutbesiktning av tak på A-hus samt restbesiktningar gjordes den 15. September.

Små anmärkningar i sockeln och fasaden efter byggställningarna samt en plåt som fattades på takets gavel vilket blev resultatet av besiktningen. En del har redan åtgärdats och de andra felaktigheterna kommer omedelbart att åtgärdas.

Underhållsrenoveringen av fasader, balkonger och tak var den största investering vi hittills gjort, drygt 15 miljoner, på Brf Stormhatten. De gamla fasaderna och balkongerna var 60 år gamla och de nyrenoverade kommer att hålla ytterligare 60 år.

 


Nya fasader och balkonger på C- och D-hus

 


Nya fasader och balkonger på E-hus

 

Nya fasader och balkonger på B-hus

Solnedgång

över

Miljöhuset

Nya fasader, balkonger och tak

på A-hus

 

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde blir Tisdagen den 11. Oktober.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Juli/Augusti 2016

 

Renoveringen av tak, balkonger och fasader

Renoveringen av tak, balkonger och fasader på A-huset är i stort sett klart. Därefter är det lite småjobb kvar med städning, målning av sockel mm. som kommer att ske under vecka 36, samt rivning av byggställningarna förhoppningsvis under samma tid.

Slutbesiktning kommer att ske den 6. September.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar

·         Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D3, godkänner styrelsen John Nord som ny medlem. Säljare var Lotta Englund.

·         Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet C13, godkänner styrelsen Yunus Tokat som ny medlem. Säljare var Gunilla Westeborn.

·         Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet A27, godkänner styrelsen Isabelle Carlsson som ny medlem. Säljare var Mikael och Anne Morenius.

·         Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet C6, godkänner styrelsen Adem Karadag som ny medlem. Säljare var Patric Hedmark.

·         Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet B14, godkänner styrelsen Charlie Virdenäs som ny medlem. Säljare var Marielle Åkervall.

 

Godkännande av uthyrning i andra hand

Styrelsen har godkänt andrahandsuthyrning av Lgh B17, ägd av Sandra Linder, fram till den 1 Juli, 2017. Skälet för andrahandsuthyrning är arbete på annan ort.

 

Inbjudan till grillfest på Stormhatten, sponsrad av ICA – Blå Center

Fredagen den 2 September, Kl. 18 00, då alla boende i Brf Stormhatten bjuds på grillfest, korv och bröd samt även festis för barnen. Vi ska då fira den nya grillen samt att renoveringen av balkonger och fasader på fastigheten Stormhatten är klar. Grillfesten sponsras av ICA – Blå Center vilket vi på Stormhatten tackar för. Idèn till grillfest kom från den på Stormhatten boende Olle Bergman. Vi vill också tacka ICA - Blå Center och Carl-Johan för p-platserna vi fick låna under tiden för renoveringen av våra hus. Vi boende på Brf Stormhatten hoppas att vi även i framtiden får behålla vår trevliga närbutik.

 

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde blir den 6. September.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Juni 2016

 

Den nya styrelsen efter konstituering 2016

 

 

Från vänster: BoÖrjan Försth (ordförande), Eva-Karin Lindström (suppleant),
Bo Berglund (vice sekreterare), Marielle Åkervall (sekreterare),
Maria Laurin (ledamot), Andy Au (vice ordförande)

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar

Efter lägenhetsöverlåtelse av A 22, godkänner styrelsen Marcus Adolfsson som ny

medlem. Säljare var Sven, Katarina och Simon Axelsson.

 

Styrelsen önskar alla boende i Brf Stormhatten en

SKÖN SOMMAR

och en

HÄRLIG SEMESTER

 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Maj 2016

 
Brf Stormhattens Årsmöte 2016-04-14

21 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet, 2016.

Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Därefter gav årsmötet, i enlighet med revisorernas rekommendation, styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till sekreterare i styrelsen på två år valdes Marielle Åkervall (nyval).

Till ledamöter i styrelsen på två år valdes Bo Berglund och Maria Laurin (omval). Till suppleant i styrelsen på 1 år valdes Eva-Karin Lindström (nyval).

Till ordinarie revisorer valdes Per-Erik Björk och Joakim Nilsson (omval) samt kvar att tillsätta är en vakant plats som revisorsersättare.

Till valberedningen valdes Lena Sundin (omval) samt kvar att tillsätta är två vakanta platser som valberedare.

Beslut antogs om ändrade tvättider i B-huset, från två till tre tvättider.

Vad gäller motion nr 1 blev årsmötets beslut att inom styrelsen fördela alla styrelsens ansvarsområden för beredning och föredragande.

Vad gäller motion nr 2 blev årsmötets beslut att alternativa (kostnads)förslag tas fram, anbud gällande olika serviceavtal, att läggas till halvårsmötet den 17 november för beslut.

Vad gäller motion nr 3 blev årsmötets beslut att extra ljuskällor kommer att utplaceras, där behov finnes, i samband med fasadrenoveringen. Lyktstolparna kommer även att målas svarta.

Vad gäller motion 4 blev årsmötets beslut att medel till all underhåll/reparationer (inklusive) utemiljön ska tas ur den yttre reparationsfonden, för utemiljön högst 20 000 kr/år.

I utemiljö gruppen ska även fastighetsskötaren och en ledamot från styrelsen ingå. Styrelsen har utsedd Andy Au som representant från styrelsen i utemiljö gruppen. Övriga ledamöter i gröna gruppen utses av medlemmarna.

 

Konstituerande styrelsemöte 2016-04-14

Till vice ordförande utsågs Andy Au och till vice sekreterare utsågs Bo Berglund.

Till firmatecknare utsågs BoÖrjan Försth, Marielle Åkervall samt Andy Au.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten

Efter lägenhetsöverlåtelse av C9 godkänner styrelsen Niclas Sundström och Nathalie Vikander som nya medlemmar. Säljare var Britt-Inger Sundin.

 

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsesamanträda kommer att hållas Tisdagen den 6. September.

 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

April 2016

 
Brf Stormhattens Föreningsstämma (Årsmöte) 14 April, 2016, Kl. 19 00
Brf Stormhattens Föreningsstämma (Årsmöte) kommer att hållas Torsdagen den 14 April, 2016 i föreningslokalen Stormlyktan, kl. 19 00. Det blir sedvanliga årsmötes-förhandlingar, information om den pågående renoveringen av fasader och balkong-er, samt kaffe/the/ och smörgåstårta.
Anmäl er på talong till separat kallelse som tidigare utdelats. Detta för att vi ska veta hur mycket smörgåstårta som ska inhandlas samt hur många sittplatser som behöver iordningsställas.
 
Användande av vårt webbhotell på Jamtport
Vi hyr digitalt utrymme på webbhotellet Jamtport för 600 kr per kvartal. I webb-hotellets servrar har vi vår egen hemsida stormhatten.se samt våra toppdomän namn, @stormhatten.se för våra e-mail adresser. Det är bara ett 10-tal medlemmar i Storm-hatten som använder vårt eget toppdomän namn på sina e-mail adresser. Vill ni ha Stormhatten.se som ert toppdomän namn till er a-mail adress så hör av er till vice-värdskontoret.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Elin Glantz och Mikael Jönsson, A 12 som nya medlemmar. Säljare har varit Marianne Wenglers dödsbo.
 
Godkännande av uthyrning i andra hand
Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av Lgh E1, Sofie Speles, under ett år. Skälet för andrahands uthyrning är att hennes barn ska kunna bo kvar i området för att avsluta skolan.
Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av Lgh B17, Sandra Linder, under 1 år. Skälet för andrahands uthyrning är på grund av jobb på annan ort.
Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av Lgh E19, Ihab Korokji, under 1 år. Skälet för andrahands uthyrning är på grund av studier på annan ort
 
Lönerevision
Lönerevision för fastighetsskötaren ej klar för år 2016.
 
Nästa styrelsesammanträde

Konstituerande styrelsemöte, Torsdagen den 14 April

Ordinarie styrelsesammanträde, Torsdagen den 24 maj,2016

 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Mars 2016

 
Årsmöteshandlingar kommer att lämnas ut i god tid före årsmötet, torsdagen den 14 April
Styrelsens förslag till årsredovisning för 2015 är klar, samt tre inkomna motioner
som behandlats av styrelsen. Årsredovisning, revisions­berättelse, motioner, valberedningens förslag m.m. kommer att läggas till årsmötet för beslut.

 

Renovering av fasader och balkonger
Montering av byggställningar på B-hus är i det närmaste klar och kommer nu att påbörjas på A-huset. Renovering av fasader och balkonger på B-hus beräknas på-börjas preliminärt vecka 13 och på A-hus preliminärt vecka 23.
 
Kommunens installation av kodlås till ytterportarna
Kommunen har installerat kodlås i de portar där kommunen har brukare av hem-tjänst, så hemtjänsten kan komma in närhelst på dygnet. Meningen är att de på sikt ska montera in kodlås i alla hus och att även räddningstjänsten ska få tillgång till koderna.
 
Vår fastighetsskötare Tommie Berglund har semester veckorna 28-31
Under Tommies semester kommer Johnny Jonsson att vikariera.
 
Omsättning av lån
Omsättning av en del av våra nya lån är gjord till en ränta på 1. 19 %, med en bindningstid på 3 år.
 
Byte av 5 elmätare
Vi har fått byta fem el-mätare för att få en korrekt mätning av el-förbrukningen.
 
Två extra förråd lediga i E‑husets källare
Det finns två förråd lediga i E-husets källare(f.d. kyllokalen) för er som vill ha ett extra förråd. Extra förråd tecknas hos vicevärd, Margaretha måndagskvällar i vicevärdslokalen.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Mikael Nilsson, lgh.B7 som ny medlem. Säljare har varit Emilinda & Daniel Vägman. Styrelsen har godkänt Johan Brånås, B16 som ny medlem. Säljare var Roger Malmberg & Maria Lundin. Styrelsen har godkänt Rikard Nordqvist som ny medlem. Säljare har varit Jessica Scott. Styrelsen har godkänt Marianne Jonsson som ny medlem. Säljare var Ann-Charlotte Mähler.
 
Tjänsten som vaktmästare/fastighetsskötare inom Brf Stormhatten innefattar följande områden:
·         Som vaktmästare ansvara för namnskyltar på dörrar och anslagstavlor, flagg-hissning/halning.
·         Översyn av brandskydd. Ansvara för felservice, underhållsarbete samt kontakt-person gentemot olika entreprenörer.
·         Under ordinarie arbetstid vara jourhavande vaktmästare med att upprätthålla tillsyn och ordning samt vara tillgänglig per jourtelefon under sin arbetstid.
·         Som fastighetsskötare ansvara för skötsel och underhåll av fastighetens byggnader med undercentraler och annan teknisk utrustning.
·         Ansvara för städning av trapphus och allmänna utrymmen.
·         Ansvara för skötsel och städning av, vårt tillsammans med Brf Blomängen, gemen-samma miljöhus.
·         Ansvara för skötsel, underhåll och städning av fastighetens gårdsytor. Gräsklippning, ogräs rensning/ansning och upptagning av trädgårdsavfall. Snöröjning och sandning/sandupptagning.
·         Arbetets art och omfattning enligt skötselbeskrivning för Brf Stormhatten.
·         Vår nuvarande vaktmästare/fastighetsskötare är Tommie Berglund.
·         Man kan nå honom under hans arbetstid på tel 070-601 04 35.

 

Vid uppkomna problem efter vaktmästarens arbetstid går det bra att ringa följande personer/telefonnummer i nedanstående ordning.

BoÖrjan Försth             ordförande, vicevärd         070-628 79 42

Andy Au                       vice ordförande                 070-690 68 48

Maria Laurin                 sekreterare                         072-237 23 73

Bo Berglund                 vice sekreterare                 070-249 61 92

Ihab Korokji                  ledamot                              076-203 84 12

Lena Almqvist              suppleant                           070-313 12 69

Margaretha Fastesson   vicevärd, administration    073-291 71 53

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Februari 2016

 
Lyftplan – Etapp 2, April – Oktober, 2016. Hus B och A, med totalt 55 lägenh.
Färdigställd för slutbesiktning preliminärt i början av Oktober, 2016.

 

Preliminär tids- och åtgärdsplan för Etapp 2, 2016.
1/ Byggställningar påbörjas preliminärt i slutet av Mars månad, om vädret tillåter.
2/ Arbetena med balkongerna påbörjas preliminärt efter Påsk. Demontering av balkongfronter fronter/räcken och bilning av betongplattor. Då bör också lägenhetsinnehavarna ha rensat sina balkonger från diverse föremål på balkongfasader, golv och räcken.
3/ Högtryckstvätt av sockel och avfärgning med STO Jumbosil. Tilläggsisolering med brandsäker ”Innodrain” och puts med Sto systemputs samt ytputs med 2 mm
Lotusan K2.0” Fönsterbleck byts ut till nya måttanpassade i standardkulör samt stuprör som även de byts ut till nya i standardkulör. Vid tak till källartrappor görs nya beslag samt krönbeslag på höghus byts ut till nytt i standardkulör.
Högtryckstvättning av balkongers över- och undersidor. Alla sprickor i betongplattor sågas upp och ilagas med Sto Crete GM-SM. Översidor, framkanter och undersidor behandlas med Sto Betoflex och Sto BF 100. Alla undersidor behandlas därefter med Sto GW samt med Sto V100 i vit kulör. Under renoveringstiden går ej balkongerna att användas av de boende.
4/ Till sist monteras de nya fronterna/räckena på balkongerna av stuccerad PVF2-lackerad aluminiumplåt.

 

Styrelsens förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 2015

Styrelsen har beslutat om ett förslag till årsredovisning för det gångna verksam-hetsåret 2015, som efter revisorernas genomgång, kommer att läggas till årsmötet för beslut.

 

Sänkta elpriser fr.o.m. April-debitering

Sänkta elpriser för mätperioden Nov-Dev/2015-Jan/2016 som debiteras på April- avi, 2016.

Elpris: 0,3071 kr/kWh +
energipris: 0,194 kr/kWh
– rabatt 0, 030 kr/kWh
+ moms 25 %,
= 0,1178 kr/kWh
= 0,5890 kr/kWh.

 

Årsmötet den 14 April

Årsmötet är fastställt till den 14. April, kl. 19:00 i föreningslokalen, Stormlyktan.

Motioner och nomineringar bör helst inkomma till styrelse/valberedning senast den 7. Mars.

 

Nästa styrelsesammanträde
Torsdagen, den 10. Mars
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

 

Januari 2016

 
Beslut om verksamhetsplan antagen på halvårsmötet den 19 Nov. 2015
* Renovering av fasader/balkonger, etapp 2, hus A och B samt nytt tak på hus A.
Ev. tilläggsisolering i höghusets vindsutrymme.
* Upprustning av Stormhattens trädgård/lekplats
Halvårsmötets beslut om mötesordning samt styrelsens beslut om datum, 2016
Styrelsesammanträde, 2016-01-19 Valunderlag till valberedningen
Styrelsesammanträde, 2016-02-16 Förslag till årsredovisning för år 2015; Årsredovisningen till revisorerna
Sista dag för inlämnande av motioner och nomineringar 2016-03-07
Styrelsesammanträde, 2016-03-08 Behandling av inkomna motioner mm.
Styrelsesammanträde, 2016-04-05 Förslag till ärenden/dagordning för årsmötet
Årsmöte (godkännande av årsredovisning för år 2015 samt val mm.) 2016-04-14
Styrelsesammanträde, 2016-04-14 Styrelsens konstituering
Styrelsesammanträde, 2016-05-24
Styrelsesammanträde, 2016-09-06
Styrelsesammanträde, 2016-10-11
Styrelsesammanträde, 2016-11-01 Förslag till budget/verksamhetsplan för år 2017
Halvårsmöte (fastställande av budget/verksamhetsplan för år 2017) 2016-11-17
Styrelsesammanträde, 2016-12-06
 
Läcka i E-husets nygamla källarförråd(g:a kyl-lokalen)
Det har varit läckage i köksstammen under källargolvet i E-huset vilket innebär att vi fått bila upp cementgolvet. Alla köksstammar i låg-husen byttes ut 2003/04 men inte
de horisontella stammarna, nedanför rensluckorna under golvet. Ny stam är nu dragen
 
Sex fönster utbytta i E-huset
Felaktiga fönster i 12 lägenheter efter fasadrenoveringen, enligt slutbesiktning. Sex fönster är utbytta i 6 lägenheter samt sex fönster justerade i övriga 6 lägenheter.
 
Jämtkraft har sålt sitt bredbandsnät till IP Only
Jämtkraft med 10 000 bredbandskunder har sålt sitt bredbandsnät till IP Only som
ägs av EQT:s fonder. Se nästa sida.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Jill Westlund/Daniel Svensson, lgh. C16 samt Camilla Andersson, D18 som nya medlemmar i Brf Stormhatten.
Säljare har varit Ingemar Prestberg/Sandra Bergman, respektive Lena Franzèn.

 

Nästa styrelsesammanträde
Tisdagen, den 16. Februari 2016.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm Bo Örjan Försth, Ordf.

 

Till toppen

Till BO-INFO Aktuellt

Home

Tillbaka hem