ORGANISATION OCH FOTON PÅ VÅRA MEDARBETARE.

 

Margaretha Fastesson.

 

 

Margaretha Fastesson (Vicevärd Ekonomisk förvaltning), allt i allo m.m.)

 


 

FÖRENINGENS ORGANISATION

Bostadsrättsföreningen Stormhatten är en privat, fristående förening som ägs av de 116 bostadsrättsinnehavarna.

Högsta beslutande organ är årsmötet som för övrigt hålls i april. Årsmötet utser i sin tur styrelsen.

Föreningens två vicevärdar har bl a till uppgift att ansvara för att styrelsens beslut verkställs. I arbetet ingår även diverse löpande uppgifter enligt upprättad befattningsbeskrivning.

Vice värdsuppgiften i föreningen sköts dels
av Margaretha Fastesson (Ekonomisk förvaltning) samt
av
Joakim Nilsson (Teknisk förvaltning.)

HSB ansvarar för den löpande fastighetsdriften och underhållet.

För städning ansvarar Mellansvenska Städ AB.

För den ekonomiska redovisningen ansvarar Leif Rohdin från Deloitte.

Leif Rohdin.

 

 

Leif Rohdin vår ekonomie ansvarige.

 


 

Till toppen

Home

Tillbaka hem