Information om Modernt El-avläsning

Nytt modernt EL-SYSTEM inom Brf Stormhatten från 2008

 
Din El-förbrukning kan följas på internet via följande website:

 

http://31.216.137.195/minel_2/

Ert ID är ert lägenhetsnummer som består av
en bokstav [ABCDE] plus en/två siffror.
Ex. C2 eller B17.
 
Ert lösenord är det 8 siffror långa serienumret på er elmätare som börjar med 46 XX XX XX.
Tryck därefter knappen ”logga in”
 
·         Elmätarna i lägenheternas undercentraler avläses automatiskt var 15:e minut under dygnet, av en koncentrator i källarens El-central.
 
·         De 116 elmätarnas elförbruknings data skickas en gång per dygn, via mobiltelefonnätet, till Sundsvall där de lagras i Our Energy:s stora dataservrar.
 
·         Vidare sänder ”Our Energy AB” den samlade mätdatan för mätperiodens elförbrukning till Deloitte (vår ekonomiska förvaltare) en gång per kvartal.
 
·         Därefter debiterar Brf Stormhatten varje hushålls elförbrukning en gång per kvartal på månadsavierna för januari, april, juli och oktober.
 
El-avläsning vid försäljning av lägenheten:
·         Vid försäljning av lägenheten görs en avläsning vid tillträdesdagen. Därefter görs en prisjustering, mellan säljare och köpare.
 

Till toppen

Home

Tillbaka hem